Senaste foruminläggen

Förslag att Särnär-märkning tas bort

Förslag att Särnär-märkning tas bort

EU ska se över reglerna för särnär för att göra dem tydligare och stänga till kryphål i dagens regelverk. Det medför att särnär-märkningen kommer att försvinna och ersättas av någon annan form av märkning.

Särnär är en förkortning för livsmedel för särskilda näringsändamål. Det innefattar bland annat mat för spädbarn, allergenfria livsmedel och livsmedel för idrottare, diabetiker eller för speciella medicinska ändamål. Idag finns märkningen bland annat på livsmedel som garanteras vara fria från till exempel mjölk, gluten eller andra allergener.

Remiss om förslag

EU-parlamentet och ministerrådet ska behandla ett förslag från EU-kommissionen om regler kring så kallade särnärlivsmedel. Livsmedelsverket har skickat en remiss till ett antal kommuner, organisationer och andra som kan vara berörda för att få in åsikter om förslaget och vilka effekter det ger i Sverige. Remisstiden går ut den 30 augusti.

Enligt Livsmedelsverket är det många gånger svårt att avgöra om en produkt ska klassificeras som läkemedel, nytt livsmedel, kosttillskott eller livsmedel för särskilda näringsändamål.

– Det är bra att sådana kryphål i lagstiftningen täpps till, till exempel att sådant som inte är sär-när nischas som särnär för att kringgå stränga regler om hälsopåståenden, säger Kristina Sjölin på Livsmedelsverkets regelutvecklingsavdelningen.

Inga produkter ska behöva tas bort från marknaden på grund av förslaget, men det kan bli nödvändigt med en annan sorts märkning. Förslaget innebär att dagens så kallade ramdirektiv om särnär försvinner och därmed också begreppet särnär. Många av de produkter som idag omfattas av särnärbegreppet kommer att regleras på annat sätt, till exempel reglerna om närings- och hälsopåståenden.

Förslaget innebär också att kommissionen ska införa olika regler, bland annat kring livsmedels sammansättning, krav för märkning, presentation och reklam, och vilka bekämpningsmedel som får användas. Dagens regler om barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål och livsmedel för glutenintoleranta kommer att finnas i andra rättsakter.

 

Källa: Livsmedelsverket

Bilden är från Scans tillverkning av Hot dog i Skara. Alla korvar som tillverkas i denna fabrik är helt fria från från gluten, laktos, ägg, soja-, mjölk- och ärtprotein och fabriken är godkänd för särnär-produktion. Foto: ScanSkrevs: 15:18 den 1 augusti 2011 | I kategorin: Nytt om produkter | Skriv ut

Recept

Panforte

Nya artiklar

FiskegängetBli medlem på mjölkfri.com