Senaste foruminläggen

Mer kunskap krävs om ny lovande astmametod

FENO, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften, är en lovande metod men det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma vilken plats den ska ha i rutinsjukvård av astmapatienter, menar SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering).

SBU räknar med att cirka 100 FENO-apparater har sålts i Sverige hittills. FENO står för fraction of exhaled nitric oxide, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften. Den nya metoden är ett komplement till andra metoder för att ställa astmadiagnos och kan även användas för att styra patientens läkemedelsbehandling. Själva testet är enkelt och är inte obehaglig för patienten.

Används vid diagnos

Det finns forskningsresultat som pekar mot att FENO-mätning har högre diagnostisk träffsäkerhet (andel undersökta personer som klassificeras korrekt) än lungfunktionsundersökningar. Men resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom studierna är olika och det överlag saknas enhetliga regler för hur mätvärdena ska tolkas vid diagnostik av olika patientgrupper. SBU drar därför slutsatsen att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av FENO-mätning vid astma.

Styrning av astmabehandling

För styrning av behandling av astma finns vissa lovande forskningsresultat. Men det saknas samtidigt utvärderade rutiner för hur FENO-mätning ska användas inom detta område. De studier som finns är svåra att jämföra eftersom de är upplagda på olika sätt och kommer fram till olika resultat.

Lovande metod

Sammanfattningsvis bedömer SBU att metoden är lovande, men att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma vilken plats FENO-mätning har vid rutinmässig diagnostik och behandling av astmapatienter. Det behövs mer forskning för att bestämma och utvärdera vissa grundläggande kriterier för hur metoden ska tillämpas.

Kan de som använder metoden idag fortsätta använda den som en del av sina rutiner?

– Ifall vissa experter anser sig ha nytta av metoden, så har vi inga synpunkter på det. Det finns situationer där den kan användas. Det är dock svårt att med hjälp av tillgänglig forskning ge tydliga riktlinjer för allmänt användande, säger Bo Freyschuss som är Med Dr, överläkare och projektledare på SBU.

Fortsatt forskning kring metoden kommer sannolikt att göras och när mer underlag finns kan SBU ta upp metoden till granskning igen.

Källa: Pressmeddelande från SBUSkrevs: 09:08 den 1 december 2008 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Strömmingslåda med curry

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com