Senaste foruminläggen

Privat kunskap avgör om äldre födoämnesöverkänsliga får rätt mat

Privat kunskap avgör om äldre födoämnesöverkänsliga får rätt mat

På äldreboenden där personalen privat känner någon som är gluten- eller laktosintolerant, är chansen större att de äldre får rätt mat. På många vårdboenden saknar vårdpersonalen kunskap om specialkoster och utbildningsbehovet är stort, visar Celiakiförbundets rapport ”Rätt mat inom äldreomsorgen”.

Behandling med specialkost är livsviktig för patienter med gluten- och/eller laktosintolerans, och bör jämföras med medicinsk behandling, menar Svenska Celiakiförbundet. Fel kost är lika allvarligt som felmedicinering.

- Vårdtagaren med glutenintolerans eller laktosintolerans får ofta felaktig kost, framför allt vid frukost och mellanmål, när maten ordnas på avdelningen, menar dietisten Christina Sollenberg, som har gjort undersökningen på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

Stort utbildningsbehov

På vårdavdelningarna ansvarar sjuksköterskorna för nutritionsfrågorna. En majoritet ser själva att deras kunskaper brister och önskar tillgång till dietist. Vårdpersonalen saknar kunskap om specialkoster och utbildningsbehovet är stort.

Resultatet inte förvånande

Tidigare rapporter från Dietisternas Riksförbund visar att undernäring inom äldreomsorgen är ett stort och kostsamt problem. Undersökningen från Svenska Celiakiförbundet ger problemet ytterligare en dimension; det är ännu svårare att få i sig vad man behöver om man är ordinerad gluten- eller laktosfri kost. Specialkost som inte är komplett kan leda till allvarliga näringsbrister. Speciallivsmedel är dyra, och en helt onödig kostnad om de används till fel personer.

- Studiens resultat är mycket oroande, men samtidigt inte förvånande, menar Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund. Kommunernas ansvar för god och säker vård avseende näringsrelaterade problem kräver nutritionskompetens.

- Kvalitetsgranskningar av mat och måltider inom äldreomsorgen måste göras av dietister som professionellt kan utvärdera vad de boende äter och fånga upp tidiga signaler om det inte fungerar, menar Christina Sollenberg. Mat och matlagning bör skötas av dem som har kunskap och intresse inom området. Det krävs högre utbildningsnivå hos dem som hanterar maten, och fler dietister i verksamheten som kan vidareutbilda dem.

Om projektet:
I projektet ”Rätt mat inom äldreomsorgen” har gluten- och laktosfria specialkoster studerats på fyra äldreboenden i fyra svenska kommuner. Undersökningen har genomförts  genom observationer av hur maten hanteras på boendena, och genom intervjuer med kommunalpolitiker, verksamhetschefer,
chefer på äldreboenden, ansvariga sjuksköterskor, vårdpersonal på äldreboenden och anställda i köken. Projektet är ett initiativ av Svenska Celiakiförbundet och stöds av SPF, Sveriges Pensionärsförbund.

Läs mer om undersökningen på Celiakiförbundets hemsidaSkrevs: 10:04 den 8 december 2008 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Quiche

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com