Senaste foruminläggen

Astmavården måste förändras, menar specialister

Behandlingen av astma behöver förändras, menar en grupp europeiska och nordamerikanska specialister i en artikel i decembernumret av European Respiratory Journal. De menar att många går med dåligt behandlad eller okontrollerad astma och att det finns få behandlingsalternativ.

I artikeln presenterar en grupp lungspecialister, patientföreträdare, allmänläkare och barnläkare från Europa och Nordamerika bevis som pekar på att det finns ett trängande behov av att förändra behandlingen av astma.

– Artikeln identifierar brister i diagnos, i erkännandet av sjukdomens natur, i astmakontroll, i upplägget av kliniska tester, i behandlingen av barn som lider av astma samt i astmaforskningen och miljöfaktorer, menar Leif Bjermer, som är professor och överläkare
inom lung- och allergisjukdomar vid Universitetssjukhuset i Lund.

Samarbete behövs

Gruppen efterlyser en gemensam ansträngning från alla berörda grupper – politiskt ansvariga, myndigheter, hälso‐ och sjukvårdspersonal, näringsliv och patienter – för att råda bot på skillnader i behandling av astma mellan och inom europeiska länder och för att säkerställa bättre vårdresultat för europeiska astmapatienter.

– Ett exempel på bästa metoder är det finska astmaprogrammet som visar att tidig diagnos, anpassad behandling och vägledd egenbehandling i kombination med patientutbildning och minskad tobaksrökning och exponering för miljörelaterade riskfaktorer, kan förbättra patienternas hälsotillstånd och samtidigt sänka de totala kostnaderna, menar Leif Bjermer.

Komplex sjukdom

Tidigare ansågs astma vara en enkel sjukdom karakteriserad av nedsatt luftvägsflöde. Det är numera uppenbart att sjukdomen är mycket mer komplex. När det gäller barn är upp till tjugo procent av barnen berörda och astma är den vanligaste orsaken till att barn läggs in på sjukhus. I artikeln pekar man på sju faktorer som är avgörande för att behandlingen av astma kan förändras. Dessa är diagnos, sjukdomens natur, astmakontroll, kliniska tester, barnastma, luckor i forskningen samt miljöns påverkan.

Läs mer i ett  pressmeddelande från Leif Bjermer och ett sammandrag av artikeln på hemsidan för European Respiratory Journal.Skrevs: 11:04 den 12 januari 2009 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Hoummus

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com