Senaste foruminläggen

Utåtriktad kaffedrickare löper mindre risk att drabbas av demens

Utåtriktad kaffedrickare löper mindre risk att drabbas av demens

Två aktuella studier vid Karolinska Institutet visar att det finns möjlighet att själv minska risken för demens på äldre dagar. Den ena studien visar att kaffedrickande kan ha en positiv påverkan på demens och den andra att ett aktivt och utåtriktat liv kan motverka demens.

Resultaten från studien om personlighet och livssituation presenteras i januarinumret av den vetenskapliga tidskriften Neurology. I studien ingick 506 personer, 78 år och äldre, som inte var drabbade av demens vid den inledande hälsoundersökningen.

Risken halverades

Under de sex år som försökspersonerna deltog i studien utvecklade 144 av dem demens. Resultaten visade att de som var socialt isolerade men lugna och avspända hade 50 procent lägre risk att drabbas av demens jämfört med dem som var socialt isolerade och benägna att oroa sig. På samma sätt halverades risken för demens för dem som både var utåtriktade och lugna jämfört med personer som var utåtriktade men som samtidigt hade en benägenhet att oroa sig.

– Tidigare forskning har visat att hög stress och benägenhet för oro kan påverka delar av hjärnan, exempelvis hippocampus, på ett sådant sätt att det skulle kunna bidra till demenssjukdom. Våra fynd visar nu att ett sätt att motverka demens kan vara att ha en aktiv och utåtriktad livsstil och att ta saker med ro säger Hui-Xin Wang, verksam vid Aging Research Center (ARC) i Stockholm.

Kan påverka själv

– Den goda nyheten är att livsstil och umgänge är sådant som människor kan påverka själva, till skillnad från sådana riskfaktorer som är ärftliga. Samtidigt är detta fortfarande tidiga forskningsresultat, så exakt hur människors inställning till livet påverkar risken för demenssjukdom är ännu inte klarlagt, säger hon.

Den andra studien "Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, åldrande och demens" publiceras i januarinumret av Journal of Alzheimers Disease. Studien har genomförts vid Kuopios universitet i Finland i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och Folkhälsoinstitutet i Helsingfors, Finland. Deltagare i studien var överlevande från populationsbaserade kohorter som tidigare granskats inom Nordkarelenprojektet, drygt 1400 personer. Totalt identifierades 61 fall av demens (48 med AD, Alzheimers sjukdom).

- Vårt mål var att studera förhållandet mellan kaffe- och tekonsumtion i medelåldern och risken för demens/AD senare i livet, eftersom den långsiktiga inverkan av koffein på centrala nervsystemet fortfarande var okänd och eftersom de patologiska processer som leder till Alzheimers sjukdom kanske startar flera tiotals år före sjukdomens kliniska manifestation, säger forskningsledaren Miia Kivipelto från Kuopios universitet i Finland och Karolinska Institutet i Stockholm.

Lägst risk vid måttlig kaffedrickning

Studien fann att de medelålders personer som drack kaffe hade lägre risk för demens och AD senare i livet jämfört med dem som inte drack eller endast drack lite kaffe. Den lägsta risken (65 procent minskning) påträffades bland måttliga kaffedrickare (som drack 3-5 koppar kaffe/dag). Justeringar för olika förväxlingsfaktorer ändrade inte resultatet. Tedrickande var relativt ovanligt och förknippades inte med demens/AD.

– Med hänsyn till den stora kaffekonsumtionen över hela världen kan resultaten få viktiga konsekvenser för att förebygga eller fördröja debuten av demens/AD. Fyndet behöver bekräftas av andra studier, men det öppnar en möjlighet för att koståtgärder kan ändra risken för demens/AD. Identifiering av mekanismerna för hur kaffe skyddar mot demens/AD kan även bidra till utvecklingen av nya terapier för dessa sjukdomar, noterar Kivipelto.

Fakta: Man räknar med att ungefär 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av minnessjukdom, så kallad demens. Det finns flera olika demensdiagnoser, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. I takt med att världens befolkningar i blir allt äldre, räknar man med att antalet personer med diagnosen demens kommer att öka.

Källa: Pressmeddelanden från Karolinska InstitutetSkrevs: 11:21 den 16 februari 2009 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Örtlax i ugn

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com