Senaste foruminläggen

Allt fler svenskar fimpar

Allt fler svenskar fimpar

De senaste fem åren har antalet dagliga rökare i Sverige minskat med 200 000 personer och minskningen ses i nästan alla samhällsgrupper.
– Våra levnadsvanor har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Rökning är fortfarande ett stort folkhälsoproblem, drygt 900 000 svenskar röker dagligen, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Det är kvinnorna som minskar sin rökning mest, men kvinnor röker fortfarande mer än män. Elva procent av männen och 14 procent av kvinnorna i åldern 16-84 år röker varje dag.

Det finns också stora sociala skillnader. Högst andel dagliga rökare finns bland kvinnor med kort utbildning samt svår ekonomisk situation. Här röker var tredje kvinna.

– Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet och rökning. Därför är det viktigt att insatser som exempelvis tobaksavvänjning når dessa grupper, säger Sarah Wamala.

Nationella folkhälsoenkäten redovisar också utvecklingen för ett flertal andra levnadsvanor som alkohol- och kostvanor, bruk av cannabis, fysisk aktivitet och stillasittande fritid. De regionala resultaten är en viktig grund för lokala aktörer i planeringen och genomförandet av insatser för att förbättra folkhälsan.

Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” genomförs årligen sedan 2004. Totalt har 20 000 svenskar tillfrågats om sina levnadsvanor i 2008 års undersökning och svarsfrekvensen var cirka 60 procent.

Källa: Statens folkhälsoinstitutSkrevs: 09:25 den 23 mars 2009 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Frusna vaniljbär

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com