Senaste foruminläggen

Internationella astmadagen 5 maj 2009

Internationella astmadagen 5 maj 2009

”Du kan kontrollera din astma” är temat för internationella astmadagen och idag släpps en ny rapport som fokuserar på diagnostik och behandling av barn under fem år med astma. Astma- och Allergiförbundet uppmärksammar dagen med att bland annat låta halva medlemsavgiften för dem som blir medlemmar den 1-10 maj gå direkt till allergiforskning.

Astma är en av världens vanligaste kroniska sjukdomar vilken drabbar cirka 300 miljoner människor. Bland barn är astma den vanligaste kroniska sjukdomen och står för en stor del av barns skolfrånvaro, akutbesök och sjukhusinläggningar. Internationella astmadagen hålls därför första tisdagen i maj varje år för att öka kunskapen och uppmärksamheten kring astma.

Ny rapport

För barn under fem år med astma gäller särskilda utmaningar för att kunna sätta korrekt diagnos och behandla sjukdomen på rätt sätt. Dessa tas upp i en ny rapport som har skrivits av en internationell panel med medicinska experter. Rapporten som släpps idag heter Global Strategy for the Diagnosis and Management of Asthma in Children 5 Years and Younger, Global Initiative for Asthma (GINA) 2009 och finns att ladda ned på GINA:s hemsida.

Kunskap förändrar attityder

I Sverige arbetar Astma- och Allergiförbundet för att öka kunskapen om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. På så vis vill de bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. I år slår Astma- och Allergiförbundet ett slag för astma/KOL-mottagningar inom primärvården. KOL står för Kronisk obstruktiv lungsjukdom och förbundet anser att fler astma/KOL-mottagningar i primärvården är en av vårdområdets viktigaste frågor.

Prova på-erbjudande

Fram till augusti har Astma- och Allergiförbundet ett prova på-erbjudande. För 50 kronor kan du bli medlem i förbundet för resten av året. Betalar du medlemsavgiften via sms fram till 10 maj, går halva beloppet oavkortat till allergiforskning. Läs mer på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Källa: GINA och Astma- och Allergiförbundet
Foto: ShutterstockSkrevs: 08:57 den 5 maj 2009 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Morotskaka

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com