Senaste foruminläggen

Gruppdiskussioner hjälper barn med astma

Gruppdiskussioner hjälper barn med astma

Gruppdiskussioner med föräldrar och läkare kan förbättra situationen dramatiskt för barn med astma, visar en kommande doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Genom diskussionerna får föräldrarna ta del av andra föräldrars erfarenheter och får lättare att följa läkarnas råd.

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och kan i de flesta fall hållas under kontroll med rätt medicinering. Men ett stort problem är att föräldrarna av olika anledningar har svårt att använda den information de fått från vårdpersonal.

Effektiv metod

Carl-Axel Hederos, barnläkare på Karlstad barnklinik, presenterar i sin doktorsavhandling en effektiv metod för att öka föräldrarnas förmåga att hantera barnets astma. Metoden bygger på att fyra föräldrapar, vars barn just fått astmadiagnos, deltar i en serie gruppdiskussioner med en sjuksköterska tillsammans med en läkare och/eller kurator. Diskussionerna går i huvudsak ut på att gruppledarna besvarar frågor från föräldrarna och att föräldrarna tar del av varandras erfarenheter.

Sjukdagarna minskar

Avhandlingen visar att föräldrar som deltog i gruppmötena var bättre på att följa läkarnas råd 18 månader senare. Antalet sjukdagar för barnen i försöksgruppen var då endast en fjärdedel av antalet sjukdagar i kontrollgruppen. Vid en uppföljning efter sex år hade barnen haft färre sjukvårdskontakter och föräldrarna hade högre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

Insatsen tycks också påverka ansvarsfördelningen mellan mamman och pappan. Pappor som deltagit i gruppdiskussionerna tog ett större ansvar för barnets situation och mammorna fick en högre livskvalitet.

- Att jämlikheten mellan könen ökar är troligen en huvudorsak till att metoden fungerar. Det är också viktigt att vi når föräldrarna tidigt när de ofta är oroliga och mer mottagliga för information, säger Carl-Axel Hederos.

På Karlstad barnklinik använder man metoden vid omhändertagande av nyinsjuknade barn och har nu de lägsta siffrorna i landet när det gäller sjukhusvård av barn med astma över två års ålder.

Källa och bild på Carl-Axel Hederos: Pressmeddelande från Karolinska institutetSkrevs: 09:25 den 22 oktober 2007 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Lax med sweet chili-täcke

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com