Senaste foruminläggen

Varningar temat för Tobaksfria dagen

Varningar temat för Tobaksfria dagen

Söndagen den 31 maj firades Tobaksfria dagen vilken arrangeras av Världshälsoorganisationen, WHO. Årets tema är hälsovarningar mot tobak. Hälsovarningar på cigarettpaket är ett av de bästa skydden mot tobaksbruk, menar WHO. Särskilt effektivt blir det när man kombinerar text och bilder.

Under 2009 arbetar WHO för att myndigheterna i fler länder ska kräva att cigarettpaketen ska ha varningstext både på framsidan och minst halva baksidan samt en varningsbild. Idag finns kombinationen varningsbilder och texter på cigarettpaketen i ett dussintal länder.

Tobaksfri livsstart

Varje dag använder 27 procent av männen och 17 procent av kvinnorna i Sverige tobak i någon form. Sedan 2004 har andelen sjunkit med fem procentenheter för både män och kvinnor. Men det behövs fortfarande mycket arbete för att nå de fyra nationella tobaksmålen som antogs av riksdagen år 2002.

De fyra nationella delmålen fram till år 2014 är: att barn ska ha en tobaksfri livsstart, att halvera andelen ungdomar under 18 år som börjar röka och snusa, att halvera andelen rökare i de grupper som röker mest och att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.

Fortfarande röker knappt åtta procent av alla gravida kvinnor tidigt i graviditeten. Och pappor till spädbarn minskar inte sin rökning i samma utsträckning som mammor. Andelen pappor som röker är elva procent, ungefär som genomsnittet för män i riket.

Rökning ökar bland pojkar

Bland pojkar har rökningen ökat under senare år, även om det är fler flickor som röker, medan snusningen har minskat något.

– Fortfarande kan hälften av alla rökare under 18 år skaffa tobak på egen hand. Det är inte acceptabelt, säger Cecilia Birgersson som är utredare på Statens folkhälsoinstitut.

– Utvecklingen går åt rätt håll, men mycket arbete återstår. Genom lagändringen om rökfria serveringar har vi kommit längst med delmålet att inte utsättas för tobaksrök ofrivilligt. Det visar hur effektiv lagstiftning är.

Under kategorin Bamse-studien kan du läsa artiklar om kopplingen mellan allergier och rökning.

Källa: WHO och Statens folkhälsoinstitut
Foto: Sticker från WHO:s kampanjSkrevs: 08:33 den 1 juni 2009 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Pannacotta

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com