Senaste foruminläggen

Ny juice ska hjälpa vid förkylning

Ny juice ska hjälpa vid förkylning

Nu lanserar Skånemejerier världens första probiotiska juice, som ska stärka immunförsvaret och ge positiva effekter vid förkylningar. Juicen heter Bravo Friscus och innehåller två bakterier som visat sig ge bra resultat i kliniska tester.

Det är lundaforskarna bakom ProViva, som bland annat gör fruktdrycker med lactobaciller, som tagit fram de två probiotiska bakterierna Lactobacillus paracasei 8700:2 och Lactobacillus plantarum HEAL 9, vilka är tillsatta i juicen Bravo Friscus.

– Ett regelbundet intag av dessa bakterier har i studier visat sig ge kortare förkylningsperioder samt väsentligt lindrigare symptom under förkylningsförloppet, säger Lena Nyberg som är ansvarig för kost och hälsa på Skånemejerier.

Skånemejerier och Probi har tillsammans utvecklat den nya patentsökta juicen. Skånemejerier blir först i världen med att använda dessa bakterier i en produkt och forskningsföretaget Probi diskuterar just nu en introduktion i ett större antal länder.

Kliniska studier

Lanseringen har föregåtts av många års arbete på forskningsföretaget Probi i Lund, där ett bibliotek av probiotiska bakterier har sammanställts. Ett urval av dessa bakterier har genomgått en klinisk pilotstudie i Göteborg. Hypotesen var att olika stammar påverkar immunförsvaret på olika sätt som t ex kortare sjukdomsperioder eller minskade symptom. Baserat på resultaten från pilotstudien valdes de två aktuella stammarna ut.

– En större klinisk studie har därefter genomförts i Lund och Uppsala med goda resultat, berättar Probis forskningschef Niklas Larsson. Bakteriekombinationen gör att konsumenten blir fortare frisk från sin förkylning och får minskade symptom. 2008 genomfördes ytterligare en stor klinisk studie i Berlin i Tyskland med 310 försökspersoner.

Studien övervakades av läkare som kontrollerade graden av 13 olika symptom samt längden av sjukdomsperioderna. Enligt försökspersonerna som blev förkylda hade bakterierna en mycket god eller god effekt på 70 procent av dem.

– Resultatet är otvetydigt mycket bra, säger Corrado Cilio, barnläkare och docent i immunologi på Universitetssjukhuset MAS. Jag har tagit del av Probis bakomliggande forskning och de kliniska studierna, som alla är genomförda på ett korrekt sätt och med hög vetenskaplig nivå. Den visar att bakterierna stärker kroppens försvar och mildrar och förkortar förkylningar.

Juicen säljs i enlitersförpackning och kostar runt 18-22 kr.

Källa och bild: SkånemejerierSkrevs: 13:12 den 7 september 2009 | I kategorin: Nya produkter | Skriv ut

Recept

Kringlor, 30 st

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com