Senaste foruminläggen

Allergi ökar bland unga i Västra Götaland

Allergi ökar bland unga i Västra Götaland

Allergi bland unga i Västra Götalands län har ökat med tio procentenheter sedan år 2000. Idag har hälften av tonåringarna astma, näsbesvär eller eksem. Det visar en studie som genomförts av Sahlgrenska akademin på uppdrag av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Studien som gjordes 2008 omfattade alla ungdomar födda år 1992 och boende i Västra Götalands län. Den är en uppföljning av en motsvarande studie som gjordes år 2000 och resultatet visar att hela 49 procent av ungdomarna har antingen läkardiagnostiserad astma, näsbesvär eller atopiskt eksem. Näsbesvär är vanligast följt av astma och atopiskt eksem och det är vanligare med allergi bland flickorna än bland pojkarna. Jämfört med år 2000 är andelen med allergi nästan 10 procentenheter högre i denna undersökning. Det är främst förekomsten av näsbesvär och därnäst astma som har ökat.

– Betydligt fler svarade att de någon gång haft rinnsnuva, nysattacker eller andra näsbesvär utan att vara förkylda, jämfört med den tidigare undersökningen. Men, vi vet inte vad ökningen beror på; det behövs mer forskning för att ta reda på vad som ligger bakom, säger Jonas Brisman, överläkare och projektledare för studien vid enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin.

Samband mellan fisk, smör och astma

Studien tyder också på ett samband mellan fisk, smör och mindre astma.

– De som äter mer fisk och smör tenderar att ha lägre förekomst av astma och det är ett samband man sett även i andra studier. Vi kommer att analysera sambandet kost och allergier närmare i en senare rapport, säger Jonas Brisman.

Att så många ungdomar är drabbade av allergier och att det dessutom skett en ökning kräver att arbetet med allergifrågorna fortsätter, menar Jonas Brisman:

– Eftersom vi ser en ökad allmän känslighet i luftvägarnas slemhinnor och hud behövs åtgärder för att säkra en god inomhusmiljö främst i skolan men på sikt även i ungdomarnas framtida arbetsmiljö. Det finns också behov av informationsinsatser till barn, unga och föräldrar, t ex genom medicinsk studie- och yrkesvägledning i skolan.

Rapport två med fokus på kostvanor

Från denna studie kommer ytterligare två rapporter att presenteras där rapport två, som kommer längre fram i höst, innehåller resultat med fokus på kostvanor. Rapport tre, som kommer våren 2010, innehåller resultat avseende hälsa i ett socioekonomiskt perspektiv.

– Vi vill dels försöka ta reda på om det finns samband mellan kost och allergier, dels om det finns skillnader bland olika grupper i samhället när det gäller allergier för att kunna besluta om riktade insatser, säger Karin Engdahl (S), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.

På Västra Götalandsregionens hemsida kan du ladda ned rapporten Ung i Västra Götaland – luftvägar, hud och miljö (rapport 1)

Källa: Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen
Foto: Jollyfoto.seSkrevs: 22:06 den 13 september 2009 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Gäddfärs, äggfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com