Senaste foruminläggen

Gunnar Lilja får Stora SFFA-stipendiet

När SFFA (Svenska föreningen för Allergologi) för första gången delar ut sitt nyinstiftade stipendium Stora SFFA-stipendiet, går det till docent Gunnar Lilja på Sachsska Barnsjukhuset för hans forskningsprogram kring födoämnesallergi bland barn och ungdomar.

Varje år drabbas barn av mycket svåra allergiska reaktioner av något de har ätit och överlag är kartläggningen dålig av hur vanligt det är med allergier mot födoämnen bland barn och ungdomar. Men i en studie vid Sachsska Barnsjukhuset har forskare kartlagt hur vanligt det är med födoämnesallergier hos barn och ungdomar i Stockholm. Dessutom har man börjat med nya metoder för att förbättra och förenkla diagnostiken vid bakomliggande födoämnesallergi. För detta arbete får Gunnar Lilja Stora SFFA-stipendiet.

– Jag och mina medarbetare är oerhört stolta och tacksamma över att få SFFA:s stora pris. Vår förhoppning är att priset kommer att innebära ett ökat intresse kring födoämnesallergier, såväl kliniskt som forskningsmässigt. Förbättrad diagnostik och förbättrat omhändertagande av patienter med födoämnesallergi innebär en stor förbättring för såväl barn, ungdomar och vuxna som reagerar på eller misstänker att de reagerar på något i kosten, säger docent Gunnar Lilja, Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset.

Syftet med priset är att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige och det första priset delas ut på Svenska Läkaresällskapets riksstämma den 26 november.

Fakta om SFFA och stipendiet
Svenska föreningen för allergologi (SFFA) är Svenska läkaresällskapets sektion för Allergiforskning och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (för vuxna).
Medlemmar är framförallt läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och andra med ett särskilt intresse för allergologiska sjukdomar.
Föreningens ändamål är att främja den svenska allergologiutvecklingen framför allt genom att ordna möten med vetenskapliga föredrag och utbildning. Läs mer om SFFA på deras hemsida.

Källa: SFFASkrevs: 09:14 den 23 november 2009 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Janssons frestelse

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com