Senaste foruminläggen

Pussar kan skydda dina barn från att utveckla allergi

Pussar kan skydda dina barn från att utveckla allergi

Pussa och krama dina barn så att du tidigt smittar dem med virusinfektioner!
Den något annorlunda uppmaningen kommer från Caroline Nilsson på Sachsska Barnsjuhuset i Stockholm. I en avhandling har hon kommit fram till att det kan skydda barnen mot att utveckla allergier.

Caroline Nilsson, barnläkare och forskare på Karolinska Institutets enhet på Södersjukhuset i Stockholm, hade ”hygienhypotesen” som utgångspunkt för sina studier. Enligt den utvecklar barn med äldre syskon eller som börjar på dagis tidigt i livet, allergi i mindre omfattning än andra, vilket man tror beror på att de oftare är sjuka. Hon valde ut 13 vanliga virus och följde nästan 300 barn från nyfödda till två års ålder med blodprover och hudtester och tog hänsyn till allergi i familjen.

Infektioner skyddar troligen

Caroline Nilsson analyserade förekomsten av allergiantikroppar eftersom de barn som har dessa antikroppar löper större risk att utveckla allergi. Hon har funnit ett samband mellan att ha haft någon av de vanliga virusinfektionerna Epstein Barr virus (EBV) och cytomegalovirus (CMV) samt avsaknad av allergiantikroppar.

– Förekomsten av allergiantikroppar hos alla barn i studien var 24 procent. Av de barn i min studie som hade haft EBV, hade endast 13 procent utvecklat allergiantikroppar och bland dem som dessutom hade haft CMV hade endast 4 procent utvecklat allergiantikroppar.

Hennes slutsats är att infektionerna sannolikt ger ett skydd mot att utveckla allergi.
–I många utvecklingsländer är betydligt färre barn än i Sverige allergiska och omkring 95 procent har haft EBV och CMV före fem års ålder. Det ger stöd åt mina fynd.

Fördel att få infektionerna tidigt

Eftersom kost och miljö kan orsaka allergi, är många föräldrar intresserade av att veta om de kan förhindra allergiutveckling hos sina barn.

– Att tidigt få några av våra varligaste virusinfektioner ser ut att vara fördelaktigt, dels eftersom de verkar skydda mot allergi, dels eftersom symptomen i princip uteblir för barn under två års ålder.

– Mitt råd är att pussa och krama sina barn. Det är det bästa sättet att överföra dessa virus på som smittar via saliv, menar Caroline Nilsson.

Fakta:
EBV,
Epstein Barr virus ger körtelfeber eller mononukleos med inflammation i halsmandlarna, förstorade lymfkörtlar, feber och uttalad trötthet hos äldre barn och vuxna.
CMV, cytomegalovirus, ger liknande symtom som Epstein Barr virus
Båda infektionerna har ett mycket starkare uttryck och ger kraftigare sjukdomssymtom hos äldre barn och vuxna än hos små barn. Virus finns kvar i kroppen hela livet utan symptom. I Sverige har 72 procent av vuxna haft CMV och 99 procent har haft EBV.

Sachsska Barnsjukhuset på Södersjukhuset är Sveriges tredje största barnmedicinska klinik. Kliniken har särskild kompetens inom breda folksjukdomar vilket allergiska är exempel på.


Källa: Pressmeddelande från Södersjukhuset, Stockholm
Bilder på pricktest och Caroline Nilsson: Fotogruppen SÖSSkrevs: 08:52 den 5 november 2007 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Kanel- och aprikosbullar, gluten- och äggfria

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com