Senaste foruminläggen

Passiva rökningen minskar i Sverige

Passiva rökningen minskar i Sverige

Varje dag dör 18 svenskar i förtid på grund av rökning, visar nya beräkningar av rökningens skador och kostnader. Däremot dör färre på grund av passiv rökning, och här har rökförbudet på serveringar spelat en viktig roll.

I rapporten ”Tobak och avvänjning” har Statens folkhälsoinstitut sammanställt kostnader och skador för samhälle och individ kopplat till tobaksbruket i Sverige. Den visar att varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. Rökning är den riskfaktor som står för den största andelen av landets totala sjukdomsbörda, näst efter högt blodtryck som i sig även har tobaksbruk som en riskfaktor. 

Passiva rökandet minskar

Det totala antalet förtida dödsfall på grund av sin egen rökning är relativt oförändrad jämfört med 2004 och beräknas idag till cirka 6 400 personer per år i Sverige. Antalet förtida dödsfall orsakade av passiv rökning beräknas nu till cirka 200 mot minst 500 personer år 2004.

– Vi ser en positiv utveckling i att andelen som utsätts och dör till följd av passiv rökning, det vill säga till följd av andras rök, har minskat kraftigt sedan 2005. En starkt bidragande faktor är naturligtvis rökförbudet på serveringar. Det visar att samhällsinsatser genom politiska beslut har stor effekt och att faktorer som dödlighet snabbt kan påverkas till det bättre, säger utredaren Cecilia Birgersson.

De flesta vill sluta

Fortfarande röker 900 000 svenskar varje dag. Av dessa beräknas 600 000 vilja sluta och minst var tredje vill ha hjälp med det.

– Rapporten pekar också på att landstingen behöver utveckla marknadsföringen och metoderna för att nå alla de rökare som vill sluta och få hjälp. Ett effektivt sätt att öka efterfrågan på hjälp är en kort rådgivning med en hänvisning till var hjälpen finns. Och personer behöver få anpassad hjälp där han eller hon befinner sig, till exempel hos socialtjänsten, psykiatrin, ungdomsmottagningen, mödra-barnhälsovården eller tandvården, säger Cecilia Birgersson.

Läs mer om rapporten på Folkhälsoinstitutets hemsida

Källa: Pressmeddelande från Folkhälsoinstitutet
Foto: Shutterstock



Skrevs: 10:12 den 1 februari 2010 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Hallon- och ananastårta

Nya artiklar




Bli medlem på mjölkfri.com