Senaste foruminläggen

Dåligt städade förskolor kan bidra till förvärrad astma och allergi hos barn

Dåligt städade förskolor kan bidra till förvärrad astma och allergi hos barn

Fukt och damm kan förvärra astma och förskolorna kan bidra till att allergiproblem och astmasymptom ökar hos barn, visar läkaren Kristina Bröms i sin avhandling som hon lade fram i början av maj. Dessutom menar Kristina Bröms att man bör vara uppmärksam på långvarig hosta hos födoämnesallergiska barn eftersom hon har sett att födoämnesallergi är en riskfaktor för att utveckla astma.

Astma, allergisk snuva och eksem har ökat kraftigt under de senaste decennierna i västvärlden. Över en tredjedel av svenska barn har besvär av astma eller allergi. Orsaken till ökningen är okänd men den kan vara kopplad till inomhusmiljön där barnen vistas. Därför är det intressant att undersöka miljön i förskolorna.

Fuktproblem och dålig städning

I sin avhandling vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet visar läkaren Kristina Bröms att förskolorna kan bidra till att allergiproblem och astmasymtom ökar hos barnen. Hon visar till exempel att omkring fyra av tio förskolor har fuktskador eller visar tecken på att det tidigare har funnits fuktskador. Även de så kallade allergiförskolorna har liknade problem. Var fjärde allergiförskola visar tecken på fuktskador eller på att de tidigare har haft fuktskador. På de vanliga förskolorna är det dessutom vanligt att städningen brister.

– Det är relativt vanligt med tecken på fuktskador och städningen är dålig. På 25 procent av de vanliga förskolorna dammtorkar man inte ens en gång i månaden. På mer än hälften av förskolorna dammtorkar man mer sällan än en gång i veckan. Siffrorna är hemska, anser Kristina Bröms, som försvarade sin avhandling på Gävle sjukhus i början av maj.

Vanligare med astma i städer

Kristina Bröms konstaterar också att astma hos förskolebarn är vanligare i befolkningstäta kommuner än i glesbygden.

– Nu är frågan vad i städerna som leder till att astman är vanligare. Är det luftföroreningar eller något i inomhusmiljön? Det pågår undersökningar i Stockholm för att ta reda på det, säger hon.

Kan gå över

Hennes enkätundersökningar visar också att antalet allergi- och astmasymtom hos ett barn vanligtvis ökar fram till dess att barnet är tre år. I fyraårsåldern avtar de flesta symptomen. Det är bara allergisnuvan som inte avtar.

– Det innebär att man kan räkna med att ett barn som har ett symptom på astma eller allergi ofta kommer att få fler symptom fram till tre års ålder. Men det är också positivt att veta att många barn blir av med besvären sedan. Detta betyder mycket för hur vården kan kommunicera med föräldrarna. Vårdpersonalen kan förbereda föräldrarna på att barnet kan få fler besvär, men de kan också ge hopp om att besvären kan gå över med tiden, säger Kristina Bröms.

Födoämnesallergi riskfaktor

Kristina Bröms har också undersökt vilka riskfaktorer som har störst betydelse för om ett förskolebarn senare kommer att få astma. Det visar sig att allergi mot olika slags mat är den enskilt viktigaste riskfaktorn.

– Därför bör man som förälder till ett barn med födoämnesallergi vara uppmärksam på om barnet har långvarig hosta. Då kan det vara bra att boka en tid hos doktorn och få hostan undersökt, tipsar Kristina Bröms.

Avhandlingen finns att läsa på Uppsala universitets hemsida.
Foto:
Uppsala universitet (Kristina Bröms) och Shutterstock
Källa: Uppsala universitetSkrevs: 09:33 den 17 maj 2010 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Snacksrullar

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com