Senaste foruminläggen

Ny metod för att hitta födoämnesöverkänsligheter

Ny metod för att hitta födoämnesöverkänsligheter

På Uppsala universitet har man tagit fram en metod att direkt provocera tarmslemhinnan med bland annat mjölk, soja och gluten. Med metoden hoppas man i framtiden kunna hitta personer med reumatiska sjukdomar som har nytta av att ändra sin kost.

Det finns flera studier som tar upp olika dieter för personer som lider av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Man har sett att fasta ger en övergående positiv effekt och vid vegandiet utan gluten ses också en marginell förbättring hos en del. I ett frågeformulär om självupplevd födoämnesöverkänslighet meddelade 27 procent av patienterna att de led av födoämnesöverkänslighet, vilket ligger i linje med tidigare populationsbaserade undersökningar. Komjölk rapporterades som den vanligaste födoämnesöverkänsligheten.

Det kan vara både svårt och tidskrävande att påvisa födoämnesöverkänsligheter mot annat än gluten. Ett sätt är elimination/provokation, att man tar bort det födoämne man misstänker ger besvär för att sedan provocera med det. Målet för forskargruppen som letts av Maria Lidén på Uppsala universitet har varit ett provocera tarmslemhinnan med födoämnen, bland annat gluten, mjölkprotein och sojaprotein och avläsa om slemhinnan eventuellt reagerar med en övergående inflammation. Gruppen använde mucosal patch-tekniken som nyligen utvecklats vid Uppsala universitet. Metoden avläser på ett enkelt och skonsamt sätt en inflammatorisk reaktion i tarmslemhinnan.

Provoceras i tarmen

Testet görs genom att patienten provoceras rektalt med vetegluten, mjölkprotein eller sojaprotein på kvällen. På morgonen undersöks patienten undersöks med hjälp av den nya tekniken där ett litet instrument, som liknar en gammeldags febertermometer förs upp en liten bit i ändtarmen. Efter 20 minuter är det dags att avlägsna instrumentet och analysera om en inflammatorisk reaktion har uppstått som tecken på reaktion mot ett specifikt födoämne.

– Förhoppningen är att i förlängningen kunna använda mucosal patch-tekniken för att identifiera patienter som kan dra nytta av kostomläggningar, förklarar Maria Lidén.

I forskargruppens pilotstudie testades patienter med primärt Sjögrens syndrom, ledgångsreumatism och den inflammatoriska ryggsjukdomen spondylartropati med hjälp av mucosal patch-tekniken.

Reaktioner mot mjölk och gluten

Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en autoimmun sjukdom som karakteriseras av torra slemhinnor i mun, ögon och luftvägar. Dessutom har patienter med pSS ofta mag-tarmbesvär och har en överrepresentation av celiaki (överkänslighet mot gluten). Resultaten visade att en fjärdedel av de undersökta patienterna reagerade mot gluten utan tecken på att ha sjukdomen celiaki. Vid provokation med mjölkprotein reagerade en grupp patienter även mot detta. Den observerade reaktiviteten mot komjölk var kopplat till patienternas IBS liknande besvär (Irritable bowel syndrome).

I ett försök att relatera den självuppfattade födoämnesreaktiviteten till en reaktivitet efter rektal födoämnesprovokation, provocerades en grupp RA-patienter rektalt med komjölkprotein och gluten. Bara ett fåtal visade en kraftig respons efter provokation med komjölkprotein medan moderat ökad reaktivitet fanns hos 22 procent. 33 procent av patienterna visade en moderat reaktion efter glutenprovokation. Undersökningen visade alltså ingen korrelation mellan självupplevd födoämnesreaktivitet och mucosal reaktivitet.

Var fjärde med SpA reagerade kraftigt

Av de reumatologiska sjukdomarna är det framför allt patienterna med spondylartropati (SpA) som i tidigare studier har visat en välkänd koppling till tarmen. Exempelvis finns vid inflammatorisk tarmsjukdom relativt ofta ledbesvär och efter vissa tarminfektioner kan ledsvullnader uppkomma. En fjärdedel av de patienter som undersöktes av forskargruppen visade en kraftig reaktion mot mjölkprotein och en knapp femtedel visade en mindre reaktion mot gluten. Det inflammatoriska svaret efter provokation hos patienter med SpA var mycket mer uttalat jämfört med patienterna med ledgångsreumatism och primärt Sjögrens syndrom.

Forskargruppen kan ännu inte uttala sig säkert om dessa resultat är tecken på klinisk betydelsefull födoämnesöverkänslighet. Förhoppningen är att framtida studier ska ge svar på den frågan.

Avhandlingen finns att läsa på Uppsala universitets hemsida

Källa: Uppsala universitet

 Skrevs: 09:16 den 24 maj 2010 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Stuvade makaroner, 4-6 portioner

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com