Senaste foruminläggen

Gratis lungtest på Världsspirometridagen 14 oktober

Gratis lungtest på Världsspirometridagen 14 oktober

Den 14 oktober uppmärksammas spirometri på olika sätt på Världsspirometridagen. I Portugal har man till exempel tagit Cristiano Ronaldo till hjälp. Över hela världen kommer man att kunna testa sin lungfunktion gratis och på Stockholms Central står experter redo att göra tusentals tester under torsdag och fredag.

På 20 år har dödligheten i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, nästan fördubblats i Sverige och astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det enda sättet att uppräcka KOL är att mäta lungornas kapacitet genom ett utandningstest, så kallad spirometri, vilket även används vid diagnos av astma. Tidig diagnos är viktigt vid både KOL och astma.


Gratis spirometri

Under torsdag och fredag står Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet för gratis spirometri på Stockholms central klockan 08-20. Samtidigt uppmärksammas Världsspirometridagen.


– Detta är en unik satsning för att hitta personer som lever med lungsjukdomar utan att ha fått någon diagnos. Genom att låta många människor få möjlighet att testa sig på en allmän plats hoppas vi öka kännedomen om KOL och andra lungsjukdomar, säger professor Kjell Larsson på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.


Under satsningen på Stockholms central har de lungmedicinska experterna från Karolinska Institutet och ett flertal vårdcentraler möjlighet att genomföra tusentals tester.

 Samtidigt medverkar Hjärt-Lungfonden, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungsjukas Riksförbund, Sluta-Röka-Linjen och Vårdalstiftelsen med information och utställningar. Flera av föreningarna och läkemedelsföretag har bidragit till lungtestningarna.

Fakta: 
Omkring en miljon svenskar har astma eller KOL där olika former av inflammation begränsar lungfunktionen. I ett globalt perspektiv är KOL idag den fjärde vanligaste dödsorsaken och beräknas inom en snar framtid ligga på tredje plats.

Närmare 3 000 människor i Sverige dör varje år på grund av KOL.

 År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Därför är vetenskapliga framsteg oerhört angelägna.

 2010 är utsett till ”Lungans år” genom ett gemensamt initiativ från betydande globala hälsoorganisationer inom området lunghälsa. Syftet är att öka kännedomen om sjukdomar som KOL, astma, allergi och lungcancer.

Läs mer på Karolinska Institutets hemsida 

och på Year of the lungs hemsida

Källa: Karolinska Institutet

Bilder: Poster från Portugals kampanj med Cristiano Ronaldo och poster med inbjudan till spirometritest. Bilderna kommer från Year of the lung.
Skrevs: 14:03 den 13 oktober 2010 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Stekt strömming, glutenfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com