Senaste foruminläggen

Nästan alla penicillinallergiker kan friskförklaras

Nästan alla penicillinallergiker kan friskförklaras

Nio av tio av alla barn och vuxna som fått veta att de är penicillinallergiska kan friskförklaras, menar det svenska läkemedelsföretaget Medeca Pharma AB som har tagit fram ett test vilket kan visa om man är allergisk mot penicillin.

Penicillin och övriga betalaktamantibiotika tillhör de antibiotika som används mest och vid ungefär var tionde behandling ger de en rektion. De flesta är lindriga men det händer även att det blir svåra och livshotande reaktioner. Bara ett par procent av reaktionerna beror dock på en verklig penicillinallergi som kan ge livshotande reaktioner.

Få utreds

Få patienter som har haft en reaktion utreds och det är ett stort problem, menar det svenska läkemedelsföretaget Medeca Pharma som är specialiserat inom allergi och dermatologi. Patienter som reagerat med hudutslag blir stämplade som penicillinallergiker trots att de inte löper någon risk vid förnyad penicillinbehandling. Följden blir att läkaren inte vågar förskriva penicillin till dessa utan förskriver bredspektrumantibiotika. Användningen av bredspektrumantibiotika ökar risken för resistensutveckling. Det leder till att allvarliga infektioner hos svårt sjuka patienter inte kan behandlas därför att bredspektrumantibiotika, som då måste användas, mist sin verkan.

Det är svårt att diagnostisera penicillinallergier rätt, så att svåra och livshotande reaktioner undviks samtidigt som patienter inte felaktigt får stämpeln penicillinallergi. Hudtestning med huvudkomponenten och mindre komponenter är förstahandsmetod för att diagnostisera penicillinöverkänslighet enligt European Network for Drug Allergy. På grund av sin högre känslighet kan dessa hudtester inte ersättas av blodprover. Att använda det färdiga läkemedlet för hudtestning är inte en utvärderad teknik.

På de flesta vuxenallergimottagningar i Sverige tar man först ett blodprov som kan påvisa sensibilisering för vissa av penicillinets komponenter och antibiotika av cefalosporintyp. Är provet negativt görs ett hudtest. Om även det provet är negativt måste patienten dessutom genomgå en provokation genom att svälja en dos antibiotikum. Barn som reagerat med vissa typer av icke-kliande hudutslag kan ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande och i nästan 100 % av fallen tål dessa barn vanligt penicillin.

Snabbare och säkrare test

Det nya hudtestet med alla viktiga penicillinkomponenter ger ett snabbare och säkrare besked om eventuell penicillinallergi. På så sätt kan den stora gruppen icke-allergiker identifieras och därmed friskförklaras. Dessutom kan den lilla gruppen verkliga penicillinallergiker identifieras och få riktig information av allergispecialister. Testet är dokumenterat och validerat av den europeiska allergiläkarföreningen och flera allergikliniker använder redan metoden. Bland annat allergimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har använt metoden på många patienter och har en bred erfarenhet.

Källa: Medeca Pharma sept 2010
Foto: ShutterstockSkrevs: 11:54 den 10 januari 2011 | I kategorin: Nya produkter | Skriv ut

Recept

Kaviarsill

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com