Senaste foruminläggen

Kunskapsbrist om rökningens risker

Kunskapsbrist om rökningens risker

Få ungdomar har kunskap om hur starkt nikotinberoende kan vara, att rökning kan bidra till allergi eller hur många som dör av sin rökning. Det visar undersökningen ”Tonåringar om tobak” som genomförts på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Enligt undersökningen kan tonåringar en del om hälsokonsekvenserna som rökning kan ge, men det finns kunskapsluckor. Få har till exempel kunskap om styrkan i ett nikotinberoende och hur många rökare som dör till följd av sin rökning. Sex av tio vet inte att rökning kan ge magsår. Lika stor andel vet inte att passiv rökning kan orsaka allergi mot pollen, pälsdjur eller födoämnen.

– Om det här visar faktiska kunskapsbrister bland ungdomar så är det bekymmersamt. Men det kan också vara så att ungdomar inte tar till sig all kunskap utan förminskar riskerna med rökning, säger Cecilia Birgersson som är utredare, Statens folkhälsoinstitut.

Flickor har större kunskap

Undersökningen om tonåringar och tobak har genomförts vid fyra tillfällen; 1987, 1994, 2003 och senast 2009. Ända sedan den första undersökningen har nästan alla ungdomar kunskap om att en gravid kvinnas rökning kan vara skadlig för fostret. Det finns också god kunskap om att rökning innebär en större hälsorisk om man börjar röka i tidiga år.

Sedan den föregående undersökningen, 2003, vet nu också fler att huden påverkas av rökning. Både i 2003 och 2009 års undersökning finns en könsskillnad där flickor har större kunskap än pojkar om rökning och dess effekter.

– Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna, framför allt inom skolan, inte tar för givet att ungdomar vet hur farligt det är att röka, utan ger relevant information om hälsokonsekvenserna av rökning, säger Cecilia Birgersson.

Vill ha mer undervisning

I undersökningen framkommer också att över hälften av ungdomarna vill ha mer undervisning om tobak i skolan. Inom kort färdigställs ett skolmaterial från Statens folkhälsoinstitut, ”Berusning på schemat?”, som ett stöd för undervisning i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Enkätundersökningen som genomfördes 2009 omfattar 7 700 13-, 15- och 17- åringar i Sverige. Studien genomfördes av Maria Nilsson vid Umeå universitet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Den beskriver ungas tobaksbruk i Sverige, attityder till tobaksanvändning, ungas syn på hur föräldrar bör agera mot barnens tobaksbruk och ungas kunskaper om tobak. Hela rapporten ”Tonåringar om tobak - vanor, kunskaper och attityder”, finns att ladda ned på folkhälsoinstitutets hemsida.

Källa: Folkhälsoinsitutet. I en powerpointpresentation på deras hemsida kan du läsa mer om kopplingen mellan passiv rökning och astma och allergi hos barn.

Foto: Shutterstock

 Skrevs: 09:25 den 17 januari 2011 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Mild räksås, 2-4 port

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com