Senaste foruminläggen

Allergikonsulenter i fokus på internationella astmadagen

Allergikonsulenter i fokus på internationella astmadagen

Den 3 maj är det internationella Astmadagen som har uppmärksammats varje år sedan 1998. I Sverige passar Astma- och Allergiförbundet på att lyfta fram allergikonsulenternas viktiga roll och risken för att allvarliga allergiincidenter i förskolor och skolor kan öka i takt med att allergikonsulenterna blir färre.

Internationella astmadagen grundades 1998 av WHO, FN:s Världshälsoorganisation, och infaller alltid första tisdagen i maj. I år fortsätter det globala temat ”du kan kontrollera din astma” och den globala astmaorganisationen Ginas arbete för att minska sjukhusinläggningar för astmasjuka med femtio procent globalt sett till år 2015.

 

Bara tretton kvar i Sverige

I Sverige lyfter Astma- och Allergiförbundet fram allergikonsulenterna, en yrkesgrupp som kan göra mycket för dem som är allergiska eller har astma. På knappt tio år har antalet allergikonsulenter i Sverige nästan halverats. I början av 2000-talet hade de flesta län en allergikonsulent anställd av landsting eller kommun – i år finns det bara tretton kvar i hela landet. För svårt allergiska barn kan neddragningarna få två paradoxala följder:

– Barnen blir mer överbeskyddade, eftersom både föräldrar och personal i förskola och skola tar det säkra före det osäkra när tryggheten minskar. Samtidigt kan vi förvänta oss ett större antal incidenter, säger Jan Svedmyr som är barnallergolog på barnkliniken vid Falu lasarett.

Ger snabbt resultat

Dalarna är ett av de landsting som fortfarande värnar om sin allergikonsulent. Här har Anna Hellström har arbetat som allergikonsulent i fyra år. Till hennes arbetsuppgifter hör bland annat att informera, utbilda och ge råd i allergifrågor till enskilda patienter, anhöriga och personal inom barnomsorg, skola och vård. Hon medverkar i miljöutredningar i hem, på skolor och arbetsplatser och hon tar initiativ till informationsinsatser för allmänheten.

– Vi gör konkreta saker som snabbt ger resultat. Det kan till exempel handla om hur miljön och inredningen i en skola bör ändras för att allergiska och astmatiska barn ska kunna gå där. Eller det kan vara utbildning i hur förskolepersonal ska ge livräddande adrenalininjektioner om någon får en allvarlig allergisk reaktion. Säker skolmat är en annan fråga vi jobbar mycket med. Förra året gjorde jag 335 besök eller telefonuppföljningar, året före 247 och år 2008 175 stycken. Så behoven ökar hela tiden, säger hon.

Borde satsa på fler

I en undersökning genomförd av Utredningsinstitutet HANDU på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet uppger över hälften (55 procent) av de personer som anser sig vara i behov av att få kontakt med en allergikonsulent, att de inte fått någon sådan kontakt. Totalt uppger över hälften av alla respondenter, 56 procent, att de inte fått utbildning om sin sjukdom – varken enskilt eller i grupp.

– Astma- och Allergiförbundet vill i samband med den Internationella Astmadagen den 3 maj berätta hur oroade vi är över att antalet allergikonsulenter minskar. Vården borde istället satsa på att anställa fler allergikonsulenter, säger Ingalill Bjöörn som är förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Jan Svedmyr, barnallergolog vid Falu lasarett, menar att konsulenternas roll är unik.
– BVC och skolhälsovården kan normalt sett inte dessa frågor utan får utbildning av konsulenterna, så man ska inte tro att konsulenternas jobb är något som tas över av andra om man gör neddragningar. Allergikonsulenterna har en unik samordnande roll och en specialkompetens som ger väldigt god utdelning, säger han.

Fakta
Om Allergikonsulenter:

Allergikonsulenterna är knutna till specialistkliniker eller förlagda i primärvården och har ett nära samarbete med behandlande läkare och övrig vårdpersonal. Allergikonsulenterna är ofta specialistsjuksköterskor med påbyggnadsutbildningar inom exempelvis astma, allergi och annan överkänslighet, yrkes- och miljömedicin, folkhälsa och pedagogik.

 

Om Astma- och Allergiförbundet:
Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker och vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Därigenom bidrar man till att attityderna förändras hos omgivningen.

Källor: Gina (även loggan för Världsastmadagen är från Gina) och Astma- och AllergiförbundetSkrevs: 11:15 den 2 maj 2011 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Snabbkokt torsk med pepparrot

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com