Senaste foruminläggen

Ett friskare Sverige

Ett friskare Sverige

Denna vecka genomförs ”Ett friskare Sverige”, en vecka som uppmärksammar vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet. Runtom i landet genomförs aktiviteter, många är öppna för alla medan en del riktar in sig på målgrupperna som är i särskilt fokus för veckan: barn, ungdomar, de som är äldre än 65 år samt personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Runt 700 arrangörer inom kommuner, landsting, ideella organisationer och privata aktörer är med och genomför aktiviteter under veckan. På hemsidan för ”Ett friskare Sverige” kan du se vad som händer hos dig under veckan. Bakom initiativet står Statens folkhälsoinstitut, på uppdrag av regeringen.

Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan. Dessutom uppmärksammar veckan sociala skillnader i hälsa och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enligt folkhälsoinstitutet ska veckan ge inspiration vill man öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel från hela landet.

Det är sedan tidigare känt att det finns tydliga samband mellan otillräcklig fysisk aktivitet och  fetma, typ-2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är stillasittande den fjärde vanligaste orsaken till förtida död i höginkomstländer. Ny forskning visar dessutom att långa stunder av stillasittande kan vara en riskfaktor oavsett hur fysiskt aktiv man är i övrigt.


– I takt med att arbetslivet har förändrats så att många har stillasittande jobb blir det allt viktigare att vi rör oss i vardagen och på fritiden. Genom att vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje dag ökar vi chansen att må bra nu och i framtiden, säger Pia Lindeskog som är chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.


Folkhälsoinstitutet har gjort en sammanställning som bygger på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Den visar att 14 procent av svenskarna mellan 16-84 år har en stillasittande fritid, vilket innebär att de är fysiskt aktiva mindre än två timmar i veckan på fritiden. Andelen är störst bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Samtidigt uppger hela 82 procent av dem med en stillasittande fritid att de vill röra på sig mer och 38 procent anser sig behöva stöd för att göra det.

– Det kan vara svårt att hitta bra vanor i vardagen, men det krävs inte så mycket för att man ska kunna minska sitt stillasittande och få in mer rörelse. Samtidigt har samhället en viktig roll i att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. Exempelvis kan kommunerna underlätta genom att satsa på gång- och cykelvägar, motionsslingor och belysning, säger Pia Lindeskog.

Rapporten Hälsa på lika villkor finns att ladda ned på Folkhälsoinstitutets hemsida.


Läs mer om veckan på Ett friskare Sverige.

 

Källor och bild: Ett friskare Sverige, FolkhälsoinstitutetSkrevs: 08:50 den 9 maj 2011 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Havrebräck

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com