Senaste foruminläggen

Barn rör sig mer än för tio år sedan

Barn rör sig mer än för tio år sedan

Barn rör sig mer nu än för tio år sedan, men skillnaderna i hur mycket man rör sig består mellan olika grupper. Det visar en ny sammanställning ur undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” med skolbarn i åldern 11–15 år.

Sedan 1985 har studien ”Skolbarns hälsovanor” genomförts i årskurserna 5, 7 och 9. Minst 1 500 elever ur varje åldersgrupp ingår i urvalet och genom åren har sammanlagt cirka 28 000 elever svarat på enkäten.

Den senaste sammanställningen visar att den fysiska aktiviteten bland unga har ökat något. En större andel, drygt 45 procent, uppgav år 2010 att de är fysiskt aktiva mellan 5 och 7 dagar i veckan, jämfört drygt 35 procent år 2001. Däremot består skillnaderna i den fysiska aktiviteten mellan olika grupper. Barn i familjer med en hög socioekonomisk ställning är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i lägre socioekonomiska grupper.

 – Att röra på sig och vara fysiskt aktiv under uppväxten är viktigt eftersom forskning visar att det kan påverka hur fysiskt aktiv man är senare i livet, säger Pia Lindeskog som är avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.

Minst en timme om dagen

Rekommendationen för hälsofrämjande fysisk aktivitet är att barn och unga ska röra på sig sammanlagt minst en timme om dagen. Det bör handla om både måttlig och hård aktivitet, och kan delas upp i flera tillfällen under dagen. Bland barn i den högsta socioekonomiska gruppen är det 45 procent som når rekommendationen. Bland barn i den lägsta socioekonomiska gruppen är motsvarande andel 30 procent. Andelen barn som sällan eller aldrig tränar är också betydligt högre i den lägsta socioekonomiska gruppen. Här var andelen 28 procent, jämfört med den högsta socioekonomiska gruppen där motsvarande andel var 11 procent.

– Livsmiljöer som främjar rörelse i hemmet, skolan och på fritiden är viktiga förutsättningar för att grundlägga goda rörelsevanor. Åtgärder i skolan når alla barn och ungdomar och har därför potential att kunna utjämna skillnader i hälsa, säger Pia Lindeskog.

Under Ett friskare Sverige-veckan den 9–15 maj är ungdomar i åldern 13–19 år en särskild målgrupp. 

Källa: Folkhälsoinstitutet
Bilden kommer från satsningen Ett friskare SverigeSkrevs: 10:56 den 11 maj 2011 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Knäck med kokossmak

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com