Senaste foruminläggen

Nya råd om mat för små barn

Nya råd om mat för små barn

Om barnet är nyfiket kan det få prova på smaker redan vid fyra månader, även om rekommendationen fortfarande är att amma fullt under första halvåret. Det menar Livsmedelsverket i sitt nya förslag till nya råd om mat till barn. Råden kring allergi har tagits bort, för när barnet sedan ska lära sig äta mat är det inte så noga vad man börjar med, menar Livsmedelsverket som räknar med att råden är klara till sommaren.

– Nyblivna föräldrar har ofta många frågor, inte minst kring barnets mat. När vi testade råden på föräldragrupper kom det också fram att många oroar sig mycket. Bra mat för barn inte är svårt och vi hoppas att de nya råden ska ge föräldrarna större självförtroende, säger Åsa Brugård Konde som är nutritionist på Livsmedelsverket.

– Föräldrar vill ofta veta precis vilken mat de ska ge och hur mycket mat som behövs i olika åldrar, men sådant går inte att säga exakt. När barnet lär sig äta vanlig mat behöver man inte heller bli stressad om det tar lite tid, eftersom bröstmjölk eller ersättning ger så mycket näring.

 

Råd om allergi tas bort

Den vetenskapliga genomgången som Livsmedelsverket har gjort visar att de flesta av de gamla råden står sig. På vissa punkter har det dock funnits anledning att ändra råden, till exempel när det gäller hur föräldrarna ska göra när de börjar vänja barnet vid vanlig mat.

– Rådet om att introducera ett livsmedel i taget syftade till att upptäcka om barnet utvecklar allergi, men har inte stöd i forskningen. Eftersom det är ovanligt att barn blir allergiska mot den mat man av tradition brukar börja med är det onödigt att spä på föräldrars oro för allergi. Därför tas det rådet nu bort, säger Åsa Brugård Konde.

 

Amma gärna sex månader

De vetenskapliga underlagen visar däremot att det finns starkt stöd för den nuvarande rekommendationen att, om det är möjligt, amma fullt under barnets första sex månader. Samtidigt är det många barn som visar intresse för mat före sex månaders ålder.

– Aktuell forskning visar att det inte är en nackdel, men inte heller någon fördel, om barnet får smaka små, små mängder mat från tidigast fyra månaders ålder. Men det är bara för att barnet ska få uppleva smaken – det är fortfarande bröstmjölk eller modersmjölksersättning som helt och hållet ska stå för näringen under barnets första halvår, säger Åsa Brugård Konde.

För barn mellan ett och två år gäller i princip samma råd som för vuxna, det vill säga att äta fisk regelbundet, mer grönsaker och frukt och att välja olja eller margariner för att få i sig mer omega-3-fett.

Livsmedelsverkets revidering av råd om mat för spädbarn och småbarn bygger på ett vetenskapligt underlag som har diskuterats med andra myndigheter, barnhälsovården, barnläkare, dietister och experter inom olika områden. Förslagen till råd har också testats i fokusgrupper med småbarnsföräldrar. Förslaget till nya råd går nu ut på remiss och målet är att de nya råden ska publiceras till sommaren.

 

Källa: Livsmedelsverket

Foto: Shutterstock

 Skrevs: 09:25 den 16 maj 2011 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Lök- och dillsill

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com