Senaste foruminläggen

Stipendium för forskning om tolkning av allergiprover

Barnallergologen Eva Östblom blir årets stipendiat till minne av Kerstin Hejdenberg. Stipendiet delas ut av Astma- och Allergifonden.

Eva Östbloms projekt handlar om födoämnesöverkänslighet vilket drabbar 6-8 % av barnen i Sverige, enligt Astma- och Allergiförbundet. Projektet är baserat på BAMSE -studien, en långtidsstudie där man följt 4 000 barn sedan födelsen. Barnen i studien börjar nu nå tonåren.

Rätt utredning och behandling

Eva Östbloms forskning syftar till att få fram mer kunskap om hur man tolkar ”allergiprover”, d v s relationen mellan ökad förekomst av födoämnesspecifika antikroppar och symtom mot samma födoämne.

Korrekt användning av provresultat leder till dels att barn inte i onödan får en allergidiagnos med de inskränkningar i livet som det kan innebära, dels att de som verkligen har en födoämnesallergi får rätt utredning och behandling, råd och stöd.

– De konsekvenser födoämnesöverkänslighet får för barn och deras familjer kan vara enorma, skriver Eva Östblom i sin ansökan.

Vill öka kunskapen inom sjukvården

Forskningen kommer alltså att belysa hälsorelaterad livskvalitet hos barn med födoämnesöverkänslighet och deras familjer. Dessutom vill Eva Östblom öka kunskapen om hur sjukvården ska kunna bemöta familjer i dessa situationer.

– Det är angeläget att uppmuntra en lovande läkare och doktorand med stort intresse inom födoämnesöverkänslighet bland barn att fortsätta inom detta angelägna område, menar Britta Andersson som är ordförande för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Fakta om stipendiet:
Kerstin Hejdenberg var tidigare ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes död inrättades en minnesfond som varje år delar ut ett stipendium till en förtjänt doktorand i barnallergologi.

I juryn sitter
Robert Hejdenberg
som representerar familjen,
professor Göran Wennergren, barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg,
Inger Rådö
, tidigare huvudsekreterare i Allergiutredningen samt chef för Allergiprogrammet vid Folkhälsoinstitutet.

I år fick fonden tolv ansökningar och stipendiet gick till Eva Östblom.

Källa: Pressmedddelande frånAstma- och AllergiförbundetSkrevs: 08:58 den 17 december 2007 | I kategorin: BAMSE-projektet | Skriv ut

Recept

Rischoklad

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com