Senaste foruminläggen

Nya rön om kvalster som förvärrar allergisk astma

Nya rön om kvalster som förvärrar allergisk astma

Fler typer av kvalsterallergener än man hittills trott kan framkalla inflammationer och förvärra besvären vid allergisk astma, skriver Camilla Österlund i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet i veckan.

Lungornas ytskikt, epitelet, är en viktig passiv barriär mot ämnen som vi inandas, men det kan också delta aktivt i inflammatoriska reaktioner efter exponering. Då produceras och utsöndras ämnen som i sin tur kan öka mängden och aktiviteten av inflammatoriska celler i lungan.

Det är tidigare känt att allergiframkallande proteiner från dammkvalster kan aktivera epitelcellerna, men det har antagits att allergenerna måste kunna klyva vissa receptorproteiner på epitelytan för att göra detta. Avhandlingen visar emellertid att också så kallade icke-proteolytiska kvalsterallergener kan väcka ett inflammatoriskt svar i epitelcellerna och på så sätt förvärra luftvägsbesvären vid allergisk astma.

50-85 procent av astmatikerna är känsliga för kvalster

De allergener som har studerats är så kallade grupp 2-kvalsterallergener från olika arter av kvalster. Bland det 20-tal grupper av kvalsterallergener som har identifierats anses grupp 2 och grupp 1 vara de viktigaste, eftersom mer än 80 procent av de kvalsterallergiska individerna är känsliga för allergener från dessa grupper.

Proteiner från dammkvalster tillhör de vanligaste luftburna inomhusallergenerna i stora delar av världen och exponering för dem är en betydande riskfaktor för allergiska sjukdomar. Man räknar globalt sett med att mellan 50 och 85 procent av alla astmatiker är känsliga för olika kvalsterallergener. Eftersom kvalster trivs bäst i varma och fuktiga miljöer är kvalsterallergi dock inte lika vanligt i de nordiska länderna.

Torsdagen den 23 februari försvarar Camilla Österlund, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, avhandlingen Effekter av grupp 2-kvalsterallergener i lungepitelceller (Activation of lung epithelial cells by group 2 mite allergens). Du kan läsa avhandlingen på Umeå universitets hemsida.

Källa: Umeå universitet
Foto: Shutterstock

 


Skrevs: 19:43 den 19 februari 2012 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Vildsvinsstek

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com