Senaste foruminläggen

Större risk för celiaki vid Downs syndrom

Större risk för celiaki vid Downs syndrom

En ny studie från Örebro universitet visar att personer med Downs syndrom har sex gånger högre risk att drabbas av celiaki. Dessutom ökar risken för att bli riktigt sjuk i influensa om man har celiaki.

Karl Mårild som är forskare och ST-läkare i pediatrik, lägger i dagarna fram en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. I avhandlingen har han bland annat undersökt olika riskfaktorer för celiaki. I de olika delstudierna ingick fler än 29 000 personer med celiaki, som jämförts med kontrollgrupper på upp till 150 000 individer.

Större risk vid Downs syndrom

Studien visar att psykisk stress under de första två-tre levnadsåren inte, som befarat, tycks öka risken för celiaki. Däremot löper personer med Downs syndrom större risk.

– Det är den hittills största studien i sitt slag och den bekräftar tidigare rapporter om samband mellan Downs syndrom och celiaki. Det kan därför finnas anledning att överväga screening för celiaki hos barn med just Downs syndrom, säger Karl Mårild.

Större risk för svår influensa

Eftersom det finns samband mellan celiaki och andra sjukdomar, har han undersökt risken för influensa som kräver sjukhusvård hos vuxna och barn med celiaki.

– Vi fann då en tvåfaldigt ökad risk för sjukhusvårdad influensa vid celiaki. Det här är den första studie som tittat på det sambandet, och om framtida studier bekräftar att det finns en ökad risk för influensa vid celiaki kanske man ska överväga att erbjuda influensavaccination till denna grupp. Inte minst till de celiakipatienter som också har andra riskfaktorer för svår influensa.

Marginell riskökning vid kejsarsnitt

Tidigare studier visar på samband mellan kejsarsnitt och celiaki, men i denna studie var detta samband svagare än tidigare.

– Vi fann en lätt ökad risk för celiaki hos barn födda med planerat kejsarsnitt jämfört med naturligt förlossning, men ingen ökad risk efter akut kejsarsnitt, säger han.

Studien ger inte svar på varför det finns en skillnad mellan planerat och akut kejsarsnitt. Möjligen beror det på att barn som föds efter akut kejsarsnitt har hunnit komma i kontakt med förlossningskanalen och därmed påverkats av mammans bakterieflora.

– Men jag vill understryka att riskökningen vid planerat kejsarsnitt är marginell och våra resultat innebär inte att indikationerna för kejsarsnitt ska ändras. Det är betryggande med tanke på att cirka 17 procent av svenska barn i dag föds med kejsarsnitt och ännu fler i stora delar av övriga Europa.

Källa: Örebro universitet

Läs mer om celiaki på celiakiförbundets hemsidaSkrevs: 12:57 den 24 maj 2012 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Kolakakor

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com