Senaste foruminläggen

Viktigt att livsmedel med allergener märks på rätt sätt

Viktigt att livsmedel med allergener märks på rätt sätt

Ingredienser som kan ge allergiska reaktioner måste alltid anges på en vara, oavsett hur liten mängd det handlar om. Nu visar en ny nordisk kontrollrapport att många livsmedel märks fel när det gäller ingredienser som många är allergiska mot, vilket kan innebära allvarliga hälsorisker för allergiker.

Rapporten visar också att varningsmärkningen ”kan innehålla spår av” används på livsmedel, utan att företagen tillräckligt noggrant hade undersökt om det verkligen finns grund för det. Okritisk användning av  märkningen kan göra att livsmedelsutbudet minskar för allergiker.

Under 2011 genomförde Norge, Sverige, Danmark och Finland ett gemensamt nordiskt kontrollprojekt för att kontrollera om nordiska livsmedelsproducenter och -importörer följer de regler som gäller för märkning av allergiframkallande ingredienser. Typiska exempel är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, olika sorters nötter, soja och spannmålsprodukter som innehåller gluten. Sådana ingredienser ska alltid anges, oavsett mängd.
Sammanlagt kontrollerades 1 095 produkter och 464 företag. Olika typer av färdigmat och halvfabrikat, frukostblandninger, bakmixer, kex, färdiggräddat bröd, godis, snacks och desserter kontrollerades.

 

En allvarlig hälsorisk

Av de kontrollerade produkterna hade 20 procent avvikelser när det gäller märkning med allergena ingredienser. Orsakerna var bland annat att allergenerna inte var märkta på rätt sätt i ingrediensförteckningen, och att produktens recept (det faktiska innehållet) och ingrediensförteckningen på förpackningen inte stämde överens med varandra. Detta är fynd som de nordiska livmedelsmyndigheterna ser som allvarliga, eftersom de allergiska konsumenterna i dessa fall inte får tillräcklig information om produkten för att göra trygga matval.
 

Företagen ansvarar men saknar ibland rutiner

Det svenska Livsmedelsverket understryker att det inte finns grund för oro hos konsumenterna i Norden, inte heller för dem som är allergiska. De menar att kontrollrapporten indikerar att det finns förbättringspotential hos branschen när det gäller rutiner kring märkningen vilket borde leda till att livsmedel blir mer säkra för allergiker. 

Det är företagen som har ansvaret för att deras produkter är rätt märkta. Det gäller både företag som producerar egna produkter och företag som importerar produkter för försäljning på den nordiska marknaden. För att ha kontroll över innehållet i egna och importerade produkter krävs god interna rutiner, något som bara drygt hälften av de kontrollerade företagen hade.

 

Kan innehålla spår av

Drygt 36 procent av de kontrollerade produkterna var märkta med varningen ”kan innehålla spår av”.

– När företag väljer att använda varningsmärkning är det viktigt att den är välgrundad, så att den inte vilseleder konsumenterna. Om många produkter utan grund märks på detta sätt, kan livsmedelsutbudet för allergiker komma att reduceras i onödan. Fynden i rapporten visar att knappt en tredjedel av företagen inte tillräckligt noggrant hade undersökt om det verkligen fanns grund för att använda ”kan innehålla spår av” på egna eller importerade produkter, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Resultaten av kontrollprojektet kan tyda på att nordiska livsmedelproducenter och -importörer behöver öka förståelsen för hur viktigt det är att livsmedel är korrekt märkta. De nordiska livsmedelsmyndigheterna hoppas att kontrollrapporten kan bidra till detta. De nordiska länderna har också utarbetat ett diskussionsunderlag med förslag till kriterier för varningsmärkning. Målsättningen är att bidra till diskussionen för att utveckla gemensamma kriterier i Norden och inom EU.

Källa: Livsmedelsverket
Bild: Choklad, här en chokladkaka från Marabou, är ett exempel på produkter som ofta märks med att de kan innehålla spår av andra allergener.Skrevs: 21:31 den 8 juni 2012 | I kategorin: Nytt om produkter | Skriv ut

Recept

Quiche, ägg- och glutenfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com