Senaste foruminläggen

Mycket pollen under graviditeten kan ge tidig astma hos barn

Mycket pollen under graviditeten kan ge tidig astma hos barn

Om en kvinna utsätt för höga pollenhalter i slutet av graviditeten ökar risken för att hennes barn får tidig astma. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Tidigare har ett antal studier visat att det finns samband mellan att vara född under pollensäsongen och att löpa ökad risk för allergier. Även om pollensäsongen är årstidsbunden finns stora variationer mellan åren i pollennivåerna.

Få studier har närmare undersökt betydelsen av den faktiska pollenhalten i olika tidsfönster före och efter födelsen, men nu publicerar forskare vid enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, en studie som omfattar 110 000 graviditeter i Stockholmsområdet.

Forskarna konstaterar att höga halter av pollen under graviditetens sista 12 veckor resulterade i en signifikant ökad risk för att barnet under sitt första levnadsår läggs in på sjukhus med astmaliknande besvär. I analysen justerades för faktorer som mammans rökning och årstid.

Forskarna menar att det kan vara flera orsaker till sambandet. Gravida med pollenallergi kan vid hög pollenexponering få allergiska reaktioner och astmabesvär som kan påverka även det ofödda barnets miljö och påverka immunsystemets utveckling. Det är också möjligt att gravida med kraftiga reaktioner på pollen drabbas av komplikationer och ibland föder tidigare än de annars skulle ha gjort, vilket i sig ökar risken för luftvägsproblem hos barnet.

Artikeln som publicerades i Allergy Asthma Clin Immunol i november 2012 heter Pollen exposure in pregnancy and infancy and risk of asthma hospitalisation - a register based cohort study och är skriven av Lowe AJ, Olsson D, Bråbäck L, Forsberg B.

(Allergy Asthma Clin Immunol. 2012 Nov 7;8(1):17. doi: 10.1186/1710-1492-8-17) Klicka på länken för att läsa artikeln på engelska.

 

Källa: Umeå universitetSkrevs: 15:25 den 6 januari 2013 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Kaviarsill

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com