Senaste foruminläggen

Livsmedelsverket granskar tungmetaller i barnmat

Livsmedelsverket granskar tungmetaller i barnmat

Livsmedelsverket menar att de tillåtna gränsvärdena för tungmetaller bör sänkas i barnmat eftersom produkterna kan innebära en risk om de ges under längre tid. I undersökningen pekas risdrycker särskilt ut och Livsmedelsverket går så långt att de till och med avråder från att ge barn risdrycker.

Livsmedelsverket har analyserat 92 olika livsmedel för barn: modersmjölksersättning, gröt, välling och livsmedel för speciella medicinska ändamål (modersmjölksersättning, sondnäring och kosttillägg avsedda för sjuka barn). Dessutom har vegetabiliska drycker som används som alternativ till mjölk undersökts. Man har analyserat i vilken utsträckning de innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium och mineralerna järn, koppar och mangan.

Variera mat och fabrikat

Undersökningen visade att viss barnmat innehåller arsenik, bly och kadmium i varierande grad. Halterna överskrider inte de lagstiftade gränsvärden som finns, men Livsmedelsverket menar att de i vissa fall ändå kan innebära en hälsorisk för små barn.  

– Liksom andra studier visar våra resultat att det finns skadliga ämnen i barnmat. Vi råder därför föräldrar att variera barnens mat, det vill säga att ge olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. På det sättet minskar risken att fastna för en produkt som har högre halter av någon metall, säger Emma Halldin Ankarberg.

Risprodukter kan vara en hälsofara

I dag finns ingen reglering av arsenikhalten i livsmedel, men det pågår arbete för att införa ett gränsvärde för arsenik i ris inom EU. Samtliga risprodukter som ingick i Livsmedelsverkets undersökning – gröt, välling och risdrycker – innehöll arsenik. Här menar Livsmedelsverket att särskilt risdrycker skulle kunna innebära en hälsorisk för små barn eftersom de ofta används som ersättning för mjölk till exempelvis mjölkallergiska barn eller barn som äter veganmat och då konsumeras under längre tid.

– Även andra studier av risdrycker visar liknande resultat. Vi ser så pass allvarligt på det här att vi avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år, säger Emma Halldin Ankarberg som är toxikolog på Livsmedelsverket.

Eftersom risbaserad barngröt och välling konsumeras under en kortare period i livet kan de användas, men bör varieras med andra sorter.  

Låga halter bly och kadmium

I undersökningen innehöll många produkter låga halter av bly.
– Även om blyhalterna i produkterna var under gränsvärdet är det oroväckande eftersom små barn är speciellt känsliga för effekterna av bly. Vi informerar nu berörda företag om resultaten och om hur viktigt det är att de får ner halterna, säger Emma Halldin Ankarberg.

Även kadmium förekom i vissa produkter. Halterna bedöms inte innebära någon hälsorisk, men Livsmedelsverket ser gärna att även dessa halter sänks. 

I undersökningen analyserades även mineralerna järn, koppar och mangan. I elva av de produkter som berikats med någon mineral var skillnaden mellan analyserad och deklarerad halt större än vad som anses vara acceptabelt. Bland produkter för sjuka barn avvek 26 procent av produkterna från den deklarerade halten och Livsmedelsverket informerar nu berörda kontrollmyndigheter om resultaten.

Vill se över EU:s gränsvärden

Produkterna för sjuka barn innehöll också höga halter mangan. I de flesta fall hade företagen inte tillsatt mer mangan än vad de får, enligt EU:s gränsvärde. Men när produkterna ges i de doser som anges på förpackningarna blir mängden mangan som barnen får i sig för hög.

– Små barn som enbart får exempelvis sondnäring kan få i sig mer än det så kallade tolerabla dagliga intaget av mangan. Vi jobbar nu för att EU:s gränsvärden snarast ses över, säger Emma Halldin Ankarberg.

Källa: Livsmedelsverket
Foto: Shutterstock

Här kan du läsa en artikel från januari 2011 kring en undersökning om mangan, kadmium och arsenik i barnmat.

På Livmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om undersökningen och rekommendationerna.

Mjölkfri.com har sökt risdrycksproducenter och återkommer när vi får kommentar från dem.Skrevs: 22:47 den 23 januari 2013 | I kategorin: Nya rön om mat | Skriv ut

Recept

Äppelkaka med mandel

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com