Senaste foruminläggen

Celiaki kan förebyggas hos spädbarn

Celiaki kan förebyggas hos spädbarn

Celiaki är mycket vanligare i Sverige än i resten av Europa och i USA men kan till viss del förebyggas genom helamning och försiktig introduktion av gluten. Det visar en studie som har letts av forskare vid Umeå universitet.

Celiaki är en kronisk sjukdom vars enda behandling utgörs av en livslång strikt glutenfri kost där man utesluter allt som innehåller gluten från vete, råg eller korn. Fram till 1970-talet var celiaki ovanlig och diagnostiserades endast hos 0,1 procent av alla barn. Mellan 1984 och 1996 drabbades Sverige emellertid av en ”celiakiepidemi” bland barn under 2 år. Antalet fall ökade då drastiskt för att efter ungefär tio år minska lika tvärt och återgå till den tidigare nivån. Något liknande hade aldrig setts tidigare någonstans i världen.

Vanligast i Sverige

Sverige har den högsta förekomsten av celiaki i både Europa och USA. Uppskattningsvis finns det uppemot 150 000 personer med celiaki i Sverige, bland vilka ungefär 100 000 ännu inte fått korrekt diagnos och behandling.

Genom fortsatta undersökningar av epidemin har forskare vid Umeå universitet nu visat att celiaki idag drabbar upp till 3 procent av alla unga personer. Två tredjedelar av dem har fortfarande inte fått diagnos och behandling. Forskarna visar också att risken för att insjukna kan minskas genom att barnet ammas och helst också börjar med små mängder gluten medan amningen fortfarande pågår. Resultaten har bidragit till dagens svenska rekommendationer kring spädbarnskost och har på senare tid också påverkat rekommendationerna i övriga Europa och i USA.

Resultaten publicerade

Studien som fynden bygger på kallas ETICS - Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden – och forskarna publicerar nu en summering i tidskriften Pediatrics. ETICS är en screeeningstudie som genomfördes 2005-2011 bland 12-åringar födda 1993 (under epidemin) och 1997 (efter epidemin). Totalt erbjöds drygt 18 000 sjätteklassare från Lund, Växjö, Norrköping, Norrtälje och Umeå att delta. Bland dem deltog 69 procent genom att lämna blodprov. Blodproverna analyserades för celiaki och de barn som hade förhöjda nivåer kallades till närmaste barnklinik för att kontrollera om sjukdomsmisstanken stämde via ett vävnadsprov från tunntarmen.

Publikationen heter Prevalence of Childhood Celiac Disease and Changes in Infant Feeding och är skriven av Ivarsson A, Myléus A, Norström F, van der Pals M, Rosén A, Högberg L, Danielsson L, Halvarsson B, Hammarroth S, Hernell O, Karlsson E, Stenhammar S, Webb C, Sandström O, Carlsson A.  Den publicerades i Pediatrics 2013;131:1-8
doi:10.1542/peds.2012-1015

Källa: Umeå universitet
Foto:ShutterstockSkrevs: 17:19 den 22 februari 2013 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Strömmingslåda med dill och kaviar

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com