Senaste foruminläggen

Allergier kartläggs i Västra Götaland

Allergier kartläggs i Västra Götaland

Hälften av alla tonåringar i Västra Götalands län lider av allergi eller annan överkänslighet. Nu ska allergierna kartläggas och på torsdag skickas därför en enkät till alla ungdomar, födda 1992, i Västra Götalands län.

Under 1900-talet ökade utbredningen av allergier och överkänslighet kraftigt. Vid sekelskiftet hade så gott som varannan tonåring i Västra Götalands län någon form av allergi eller annan överkänslighet. Inom sjukvården vet man inte säkert vad ökningen berodde på eller om den har fortsatt sedan dess.

Beskriver och kartlägger

Den 24 januari 2008 skickas en enkät om luftvägar, levnadsvanor och miljö hem till alla ungdomar födda 1992, bosatta i Västra Götalands län. Studien genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen i samarbete med primärvården och länets kommuner. Syftet är att beskriva ungdomars ohälsa som kan bero på miljön, kartlägga förekomsten av allergier och kostens betydelse för folkhälsan.

Varför skickas enkäten just till ungdomarna födda 1992?
- De ungdomar som är födda 1992 har nått en ålder då vi kan se en stor del av de allergier och överkänsligheter som varje individ kommer att utveckla under sin livstid. De här ungdomarna står också inför stora förändringar i sina livssituationer under de närmaste åren. De förändringarna kan på olika sätt tänkas samspela med sjukdomar som allergi och överkänslighet, säger Nils Åberg, överläkare Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Göteborg.

Rapport under hösten

Resultatet av studien kommer att presenteras i en rapport under hösten 2008. Rapporten kommer att användas för information, utbildning och fortsatt forskning. Dessutom kommer arbetsgruppen som leder studien att lämna förslag till åtgärder utifrån undersökningens resultat.

Vilka kommer att ha nytta av studien?
- På sikt kommer varje invånare i regionen, med betoning på de unga, att ha nytta av studien, i takt med att kunskaperna om botemedel och nya behandlingar växer fram. Även skolor, försäkringskassa, folkhälsoråd, allergigrupper och branschorganisationer kommer självklart också ha god användning av resultaten. Dessutom är det så att allergier och överkänsligheter för med sig stora samhällsekonomiska kostnader som vi i bästa fall på sikt kan minska, säger Karin Engdahl, ordförande Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Källa: Pressmeddelande från Västra GötalandsregionenSkrevs: 10:05 den 21 januari 2008 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Marängtårta

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com