Senaste foruminläggen

Studie visar samband mellan hösnuva och tidigt eksem

Studie visar samband mellan hösnuva och tidigt eksem

Eksem kan vara ett tidigt varningstecken på luftvägsalleriger. Småbarn med eksem löper tre gånger högre risk än andra barn att utveckla astma och hösnuva. Det visar en avhandling från Lunds universitet där även en enkät som kan underlätta diagnostisering utvärderats.

Hudeksem, atopisk dermatitis eller så kallat böjveckseksem, hos barn i åldern 0-2 år är enligt de nya rönen en tydlig markör för utveckling av astma och hösnuva när barnet hunnit bli några år äldre. Att eksem kan vara ett tecken på framtida luftvägsallergier är känt sedan tidigare, men det är första gången som fenomenet undersökts mer noggrant bland de yngsta barnen.

– Den ökade risken visar att det är bra att undersöka småbarn med symtom på eksem extra noga. Då kan man vid behov sätta in kraftfull behandling direkt, till exempel med mjukgörande kräm, säger Laura Beate von Kobyletzki som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö på Lunds universitet samt läkare i primärvården.

Tydliga samband enbart för eksem 

Förutom eksem undersöktes även betydelsen av ett stort antal andra faktorer som misstänks kunna påverka risken att utveckla astma och hösnuva. Bland dessa finns t.ex. förlossning, amning, boendemiljö, olika typer av matallergier samt rökning i hemmet. Det var dock bara för eksem som det fanns ett tillräckligt tydligt samband.

– Resultatet är förvånande, jag trodde att vi skulle kunna koppla flera faktorer till utveckling av astma och hösnuva, säger Laura Beate von Kobyletzki.

Orsakssambandet inte klarlagt ännu 

Även om fynden talar för att eksem har en viktig roll påpekar hon att orsakssambandet, det vill säga varför den ökade risken finns, ännu inte är klarlagt och att det därför krävs mer forskning kring vad som sker fysiologiskt i kroppen. En av flera teorier bland forskare är att immunförsvaret vid allergi blir överstimulerat så att allergiska reaktioner överförs till andra kroppssystem, i det här fallet till lungor och luftvägar.

Enkät till småbarnsföräldrar

Bland barn i Sverige drabbas uppskattningsvis 20-30 procent någon gång av hudeksem, men det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomen. Laura Beate von Kobyletzki har därför utvecklat en enkät till småbarnsföräldrar som utvärderades i en annan del av avhandlingen. Enkätutfallet jämfördes med läkardiagnos av barnet, och den visade sig då ha en mycket hög träffsäkerhet. 

– Enkäten är ett enkelt och billigt sätt att fånga upp barn med eksem på ett tidigt stadium, menar Laura von Kobyletzki. 

Forskningsresultaten bygger dels på en befolkningsstudie av närmare 5000 barns hälsa i Värmland, dels enkäter och djupintervjuer riktade till ett urval föräldrar med BVC-barn i Värmland. Laura von Kobyletzki hoppas att enkäten så småningom kan införas i hälso- och sjukvården. Även utländska forskare har visat intresse att testa enkäten i nya forskningsstudier.

Laura Beate von Kobyletzki disputerade på avhandlingen ”Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood” vid Lunds universitet den 25 mars 2013.

Källa: Lund universitet

 Skrevs: 19:30 den 3 april 2013 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Långkål

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com