Senaste foruminläggen

Attityden spelar roll för astman

Attityden spelar roll för astman

På internationella astmadagen den 7 maj uppmärksammas astma över hela världen. Under dagen presenterades en europeisk studie som visar att den egna attityden påverkar hur man hanterar sin astma. I Sverige är astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar.

Enligt Socialstyrelsen kan man räkna med att det i en skolklass med 30 barn i dag finns i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi. På mindre än ett decennium har astma bland barn ökat med 50 procent, från sex till nio procent. Fler än 150 000 barn är drabbade och andelen 4- och 12-åringar med astma har ökat.

Det är en oroande utveckling som Socialstyrelsen slår fast i rapporten ”Allergi i skola och förskola” från april i år. Rapporten slår också fast att det finns en rad brister i skolan som gör att barn med astma riskerar att må ännu sämre,vilket Astma- och Allergiförbundet uppmärksammade i en debattartikel tidigare i april

– Under den senaste tiden har vi sett ett antal rapporter i media om hur barn med astma och allergi far illa därför att samhället inte tar sitt ansvar. Det är inte acceptabelt. Socialstyrelsen föreslår i sin rapport att regeringen ska ta fram en nationell strategi för astma och allergisjukdomarna. Jag håller med om det, Astma- och Allergiförbundet har jobbat för en nationell strategi under många år, säger Ingalill Bjöörn som är ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Större förståelse kan förbättra kontrollen

På internationella astmadagen presenterades resultaten från en ny stor paneuropeisk astmaundersökning där man undersökt varför många astmapatienter fortsätter att leva med symptom som starkt påverkar deras liv, trots att symptomen ofta kan förebyggas. Resultaten pekar på att en större förståelse för patientens attityd till sin astma och ett individualiserat förhållningssätt kan vara nyckeln till att förbättra kontrollen av sjukdomen.

Undersökningen som kallas Realise genomfördes av det svenska läkemedelsföretaget Mundipharma i samarbete med astmaexperter. 8 000 personer med astma i åldrarna 18-50 i elva länder svarade på frågor om deras erfarenheter och attityder till astma.

Här är några av resultaten:

Trygga….

Studien visar också att personer med astma tenderar att hamna i en av två grupper. Den första gruppen kan klassificeras som "trygga". Dessa människor upplever att de är pigga och hälsosamma och är oberörda av sin astma. Endast 14 procent av gruppen beskriver sina symptom som allvarliga och de tror inte att de behöver hjälp från en läkare. Trots detta har 25 procent haft astmasymtom tre eller flera dagar under den senaste veckan.

… eller sökande

Den andra gruppen av personer med astma kan klassificeras som ”sökande”. Dessa människor erkänner att deras hälsa är sämre än andra människor i samma ålder och de söker aktivt efter information om astma. De känner av sin astma mer än en gång i veckan och oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka deras framtida hälsa.

45 procent beskriver sina symptom som "allvarliga" och 56 procent anser att deras astma hindrar dem från att leva livet fullt ut (jämfört med 11 procent i den "trygga" gruppen). Endast sex procent av denna grupp har klinisk kontroll av sin astma och 78 procent känner frustration av att inte kunna hantera den bättre.  Många tror att utbyte av erfarenheter kring astma på nätet kan göra skillnad för hur de hanterar sin sjukdom.

Uppfattningen spelar roll

Enligt studien tyder identifieringen av dessa två grupper av patienter med olika attityder till astma på att sättet en person uppfattar sitt tillstånd spelar roll för hur han eller hon hanterar sin astma. Detta i sin tur kan också påverka vilket stöd och vilken behandling som de behöver i sin sjukdom.

Läkemedelsföretaget Mundipharma samarbetar med astmaexperter för att få en större förståelse för hur attityder påverkar kontrollen av astma och avser att stödja utvecklingen av resurser som uppfyller olika pedagogiska och beteendemässiga behov kopplat till astma och behandling av denna.

Källor: Mundipharma och Astma- och Allergiförbundet

Foto: Astma- och AllergiförbundetSkrevs: 18:42 den 7 maj 2013 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Tryffel

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com