Senaste foruminläggen

Ny märkning ska ersätta särnär

Ny märkning ska ersätta särnär

I juli började en ny EU-förordning gälla, vilken ersätter de övergripande regler som hittills gällt för livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär). Begreppet särnär försvinner helt år 2016 och under en övergångsperiod på tre år ska specifika regler tas fram för olika produktgrupper.

Sedan särnär togs fram för drygt 30 år sedan har det hänt mycket inom både livsmedelslagstiftningen och livsmedelsmarknaden Efter en översyn av de gällande reglerna har den nya förordningen FSG, som står för livsmedel för specifika grupper (foods for specific groups), tagits fram.

Modernare och enklare

Tanken med den nya förordningen är att regelverket ska moderniseras, att reglerna blir enklare och tydligare kontrollera reglerna och täppa till de kryphål i reglerna som uppstått med tiden. Dessutom ska reglerna inom EU bli mer lika.

– De nya reglerna innebär en större trygghet för konsumenterna eftersom reglerna blir lättare att följa och kontrollera. Det är mycket som har förändrats sedan de särnär-regler som gäller i dag togs fram. Vi har numera regler om näringspåståenden, till exempel låg natriumhalt och hälsopåståenden, som uthållighet vid fysisk träning, säger Kristina Sjölin vid regelutvecklingsavdelningen på Livsmedelsverket.

Övergångsperiod på tre år

Den nya förordningen, (EU) nr 609/2013, trädde i kraft den 19 juli 2013, och har en övergångsperiod på tre år. Den ersätter de övergripande reglerna för särnär och omfattar färre livsmedelskategorier:

De produktgrupper som i dag omfattas av reglerna för särnär, men som inte finns med i den nya förordningen kommer att betraktas som vanliga livsmedel. Dessa produktgrupper är

Dagens EU-regler som gäller livsmedel för personer med celiaki flyttas till den så kallade informationsförordningen, förordning (EU) nr 1169/2011. I denna förordning ligger även övergripande regler kring märkning om allergi och intolerans och vad som gäller för frivillig märkning (artikel 36). I det ligger även märkning som handlar om ”spår av”.

– Den frivilliga informationen får inte vilseleda konsumenten, inte vara tvetydig eller förvillande och det krävs även att den i förekommande fall är grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter, säger Kristina Sjölin.

 

Vill ha kvar "fri från"

Det finns idag många produkter som är märkta med ”fri från”. Enligt livsmedelsverket vill både konsumentorganisationer, handel och industri behålla märkningen och är positiva till att hantera allergi och intolerans via informationsförordningen. Här kommer EU-kommissionen att ta fram genomförandeakter om frivillig information om eventuell och oavsiktlig förekomst i livsmedel av ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans, d.v.s. spår av-märkningen.

Den nya förordningen om livsmedel för specifika grupper ska tillämpas fullt ut från och med den 20 juli 2016. Särnär-produkter som är märkta eller släppts ut på marknaden före det datumet får säljas tills lagren tömts under förutsättningen att de följer de nu gällande särnär-reglerna. Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål/dietlivsmedel försvinner i och med att den nya förordningen börjar tillämpas.

Under 2012 tog livsmedelsverket och läkemedelsverket fram en lägesbeskrivning om speciallivsmedel och förskrivning av livsmedel på livsmedelsanvisning. Detta kommer socialdepartementet att diskutera vidare inför eventuell ändring i lagstiftningen.


Källa: Livsmedelsverket
Bilden: Scans hotdogs är exempel på produkter som är märkta med särnär. Foto: ScanSkrevs: 21:49 den 19 augusti 2013 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Senapssill, äggfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com