Senaste foruminläggen

De jobbar för ett rökfritt Sverige

De jobbar för ett rökfritt Sverige

Sätt ett slutdatum för rökningen i vårt land och gör en plan för hur vi ska nå det målet! Den uppmaningen riktar organisationerna bakom kampanjen Tobacco Endgame till Sveriges politiker.

Sedan 1970-talet uppmärksammas vecka 47 som tobaksfria veckan i Sverige. I samband med årets tobaksfria vecka uppmanar ett antal yrkesorganisationer landets politiker att sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige. Målet är att Sverige ska vara rökfritt år 2025. Flera länder har tagit liknande initiativ.

– Målet för vår satsning är att med förenade krafter i opinionsbildningen åstadkomma ett beslut om den tidpunkt då Sverige ska vara ett rökfritt land i den meningen att tobaken inte längre är det dominerande folkhälsoproblemet, menar tobaksfakta och organisationerna som står bakom Tobacco Endgame.

En strategi behövs

För att det ska lyckas, menar organisationerna att det behövs en strategi för att kraftigt minska barn och ungdomars rökdebuter samtidigt som satsningar görs på rökavvänjning för att minska andelen vuxna rökare.
De pekar på erfarenheter i WHOs ramkonvention om tobakskontroll som visar att åtgärder som gör tobaksprodukterna mer svårtillgängliga och mindre synliga är effektiva. Exempel på det är exponeringsförbud, licensiering av butiker och neutrala tobakspaket utan logotyper och annan reklam. Dessutom gör höjda skatter att tobaken blir mer svåråtkomlig för barn och unga.

Bakom initiativet Tobacco endgame i Sverige står Tobaksfakta tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Tandsköterskeförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges läkarförbund, Läkare mot Tobak, Lärare mot Tobak, Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård mot Tobak.

Läs mer på tobaksfakta.se och på Världshälsoorganisationens, WHO:s hemsida

Källa: TobaksfaktaSkrevs: 22:39 den 17 november 2013 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Gingravad lax

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com