Senaste foruminläggen

Mager bakterieflora hos spädbarn riskfaktor för astma

Mager bakterieflora hos spädbarn riskfaktor för astma

En mager bakterieflora i tarmen hos spädbarn kan orsaka astma när de kommer i skolåldern. Det visar 7-årsuppföljningen i en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet.

2011 publicerades resultaten av en omfattande kartläggning av tarmfloran hos allergiska och friska barn, vilket mjölkfri.com tidigare rapporterat om. I proven från spädbarnstiden var mångfalden och variationsrikedomen – diversiteten – av bakteriestammar mindre hos dem som utvecklat allergiskt eksem när de fyllt två år.

Studien följdes upp när de 47 deltagande barnen fyllt sju år. Då hade åtta av dem, 17 procent, drabbats av kronisk astma. 28 procent hade hösnuva, 26 procent hade fortfarande eksem och 34 procent reagerade på pricktest mot allergiframkallande ämnen. Men det var bara astmafallen som kunde förknippas med mager tarmflora hos barnen vid en veckas och en månads ålder, enligt resultaten som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Clinical & Experimental Allergy.

Immunförsvaret behöver tränas

Det kan tyckas långsökt att innehållet i mage och tarmar kan ha effekter i luftvägarna. Men resultaten i studien stärker ett sådant samband, vilket tidigare även visats i djurstudier.

– En tarmflora med stor mångfald under de första levnadsmånaderna verkar vara viktig för utmognaden av immunsystemet, säger Thomas Abrahamsson som är barnöverläkare och forskare vid Linköpings universitet och försteförfattare till artikeln.

Hypotesen är att immunsystemet behöver ”tränas” av många olika mikroorganismer för att fungera effektivt. I brist på tillräcklig stimulans från många olika bakterier kan systemet överreagera mot ofarliga antigen i omgivningen.

En bakterieflora med hög diversitet har också visats stärka slemhinnornas barriärfunktion.

– Vi spekulerar att en bristande mognad av immunsystemet i tidig ålder och en försämrad barriärfunktion kan öppna för vissa typer av virusinfektioner som kan kopplas till astmautveckling, säger Maria Jenmalm som är professor i experimentell allergologi.

Analysen av bakteriefloran i barnens avföring gjordes med så kallad 454-pyrosekvensering vid Science for life laboratory i samarbete med forskarna Anders Andersson och Lars Engstrand. Det är en kraftfull genetisk metod som identifierar DNA-sekvenser typiska för de olika bakteriestammarna, även sådana som inte kan odlas på traditionell väg.


Artikeln i Clinical & Experimental Allergy heter Low gut microbiota diversity in early infancy precedes asthma at school age och är skriven av T Abrahamsson, H Jakobsson, A F Andersson, B Björkstén, L Engstrand och M C Jenmalm.


Foto: Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, och en av författarna till artikeln.

Källa och foto: Linköpings universitet

 Skrevs: 20:06 den 7 januari 2014 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Äppelkaka med mandel

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com