Senaste foruminläggen

Risken för celiaki högst i Sverige

Risken för celiaki högst i Sverige

Lunds universitet deltar i en internationell studie som visar att risken för barn att få celiaki är högst i Sverige. Studien bekräftar även flera andra kunskaper och antaganden kring celiaki, släktskap och en särskild riskgen.

Rönen, som presenteras i The New England Journal of Medicine, bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY.

– De svenska barnen har hittills den högsta risken för glutenintolerans. Risken var nästan dubbelt så hög jämfört med barn från USA. En överraskning var att vi låg högre än Finland som liksom Sverige förknippas med hög förekomst av celiaki, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Flera faktorer spelar roll

Det kan även finnas regionala och lokala skillnader inom länder, som till exempel inom i Sverige. I studien är det Skåne som varit svenskt upptagningsområde. Tidigare studier pekar på en något högre förekomst av glutenintolerans i södra Sverige jämfört med norra Sverige, men Daniel Agardh anser att resultaten är anmärkningsvärda, även med det i åtanke.

Förutom undersökningen av risk och förekomst i olika länder bekräftar studien att nära släktskap spelar roll, att flickor har högre risk samt betydelsen av en särskild riskgen (HLA DR3-DQ2) som tidigare antagits hänga samman med celiaki.

I Sverige genomförs redan idag så kallad screening och särskild uppföljning av kända riskgrupper för celiaki. Det gäller barn med typ 1 diabetes, Downs syndrom och barn där syskon eller föräldrar har celiaki. De nya rönen, som visar på en tydlig koppling till riskgener, kan man enligt Daniel Agardh använda i framtida diskussioner om hur screeningen kan genomföras med hjälp av blodprov på barn i Sverige.

Grundorsaken fortfarande oklar

Vad som är grundorsaken till celiaki är fortfarande oklart.

– Utifrån våra resultat talar mycket för att det är en kombination av olika saker som leder till glutenintolerans. Förutom ärftliga faktorer, kön och förekomst av riskgener så är det sannolikt en eller flera miljöfaktorer som påverkar risken att utveckla celiaki, säger Daniel Agardh och tillägger:

–Tidigare lanserade teorier om att tidpunkten för introduktion av gluten eller längden på amningsperioden är huvudorsak har vi ännu inte kunnat se i vår forskning.

Eftersom barn från olika upptagningsområden följts upp på identiskt vis i studien väcks nu hopp om nya möjligheter för fortsatt forskning, bland annat när det gäller att jämföra miljö- och omvärldsfaktorer: Hur ser intaget av gluten ut hos svenska barn i jämförelse med andra nationer? Hur ser förekomsten ut av infektionssjukdomar bland småbarn i olika länder? Hur ser tarmfloran ut bland barn i olika grupper?


Studien som heter Risk of Pediatric Celiac Disease According to HLA Haplotype and Country publicerades online den 3 juli 2014 i The New England Journal of Medicine.

Författare: Edwin Liu, M.D., Hye-Seung Lee, Ph.D., Carin A. Aronsson, M.Sc., William A. Hagopian, M.D., Ph.D., Sibylle Koletzko, M.D., Ph.D., Marian J. Rewers, M.D., M.P.H., George S. Eisenbarth, M.D., Ph.D., Polly J. Bingley, M.D., Ezio Bonifacio, Ph.D., Ville Simell, M.Sc., Daniel Agardh, M.D., Ph.D.

Fakta om celiaki (glutenintolerans)

Celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Exempel på symtom är trötthet, diarré, viktnedgång och blodbrist. Obehandlad celiaki har även kopplats samman med benskörhet, depression och försenade pubertet.

I Sverige visar statistik att förekomsten bland småbarn ökar på nytt och att ungefär en procent av den totala befolkningen har utvecklat celiaki. Undersökningar genom screening av normalbefolkningen visar på högre förekomst i yngre åldrar och att det kan finnas ett stort mörkertal.

Det finns idag inget botemedel mot celiaki utan man får äta glutenfritt under resten av livet.

Fakta om TEDDY-studien

TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes och/eller celiaki. I Sverige är Skåne upptagningsområde. En urvalsstudie genomfördes 2004-2010 och omfattade drygt 48000 nyfödda barn. I en pågående uppföljningsstudie följs ca 2500 TEDDY-barn fram till 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).

Källa: Lunds universitet
Foto: Mjölkfri.com (Barnen på bilden har inget samband med studien)Skrevs: 15:29 den 21 juli 2014 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Jordgubbs- och melonsallad

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com