Senaste foruminläggen

Studie ger bakslag för förebyggande kostråd mot celiaki hos högriskbarn

Studie ger bakslag för förebyggande kostråd mot celiaki hos högriskbarn

Förebyggande behandling med små doser gluten till små barn som har hög risk att drabbas av celiaki, minskar inte risken att utveckla sjukdomen. Det visar en internationell studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. Nu får forskarna söka vidare efter orsakerna till varför celiaki är vanligt i Sverige.

– Förhoppningen i denna studie var att vi skulle hitta ett sätt att förhindra utveckling av glutenintolerans bland barn som löper hög risk att drabbas av sjukdomen, genom att vänja dem vid små doser gluten när de var mellan fyra och sex månaders ålder, helst medan amningen fortfarande pågick. Dessa kostråd tycks dock tyvärr inte påverka risken. Det gör att vi nu måste fortsätta söka andra orsaker till varför glutenintolerans är så vanligt i Sverige säger Anneli Ivarsson som är överläkare och enhetschef vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Anneli är en av forskarna bakom studien.

Närmare tusen barn deltog

Tidigare forskning har visat att det kan finnas en möjlighet att minska risken för celiaki, glutenintolerans, om gluten introduceras till barn mellan fyra och sex månaders ålder, speciellt om amningen fortgår samtidigt. För att undersöka detta närmare har forskarna, som kommer från tio länder i Europa, genomfört en studie med 944 barn som har hög ärftlig risk för sjukdomen, vilket innebär att de är bärare av de genetiska varianterna HLA-DQ2 eller HLA-DQ8, och har minst en förälder med sjukdomen. 

Totalt fick 475 barn mellan fyra och sex månader en liten dos, 100 mg, gluten dagligen, medan 469 barn fick placebo. Därefter fick alla barn börja äta vanlig mat som innehåller naturligt gluten från vete, råg eller korn. Under studiens gång mätte forskarna halter av bland annat antikroppar som är förknippade med sjukdomen. Vid en utvärdering när barnen var tre år gamla jämfördes de båda grupperna vad gäller risken för celiaki, fastställd på ett väletablerat sätt genom bedömning av ett vävnadsprov från barnens tarmludd. 

Ingen anledning att ändra kostråden

Studien visar att 77 barn hade fått diagnosen celiaki vid utvärderingen. Dessutom räknades ytterligare tre barn som drabbade, enligt etablerade diagnosriktlinjer. Det gav sammantaget en sjukdomsförekomst på 5,2 procent bland de undersökta barnen, utan någon säkerställd skillnad mellan grupperna, trots olika sätt att börja med gluten. Även halter av antikroppar förknippade med sjukdomen var likvärdigt förhöjda bland barnen i de båda grupperna. Ytterligare ett fynd som forskarna gjorde var att amning inte tycktes påverka risken för barnen att utveckla celiaki.

Anneli Ivarsson. Foto: Mattias Pettersson– Resultaten visar att det är svårare än vad vi tidigare trott att förebygga celiaki hos barn med hög ärftlig risk. Vi vet att aktuella kostråd i Sverige på befolkningsnivå har minskat risken för celiaki. Den aktuella studien visar att högriskbarnen tyvärr inte tycks vara hjälpta av dessa kostråd, men tydligt är att kostråden inte ökar risken för glutenintolerans. Det finns alltså ingen anledning idag att ändra Livsmedelsverkets kostråd, säger Anneli Ivarsson.

Studien heter Introduction of Gluten, HLA Status, and the Risk of Celiac Disease in Children,  och publicerades i The New England Journal of Medicine 2014;371:1295-1303 October 2 2014 DOI:10.1056/NEJMoal400697 . Läs en sammanfattning på tidskriftens hemsida.

Källa: Umeå universitet

Foto på Anneli Ivarsson: Mattias Pettersson
Foto på barn: Shutterstock

 

 

 

 

 Skrevs: 19:35 den 5 oktober 2014 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Fläsklägg på surkålsbädd

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com