Senaste foruminläggen

Lena Ljungkrona-Falk är årets dietist

Lena Ljungkrona-Falk är årets dietist

Lena Ljungkrona-Falk från Skaraborg har utnämnts till Årets dietist av Dietisternas Riksförbund. Hennes långsiktiga och dedikerade arbete för jämlik vård och tillgång till kostbehandling har bland annat resulterat i att Västra Götalands-regionen får fler distister.

Lena Ljungkrona-Falk är legitimerad dietist och medicine magister. Hon har arbetat som dietist sedan 1985 och är verksam inom den centrala Barnhälsovården i Skaraborg och Centrum för Läkemedelsnära produkter.

I sitt arbete fungerar hon som rådgivare för olika yrkesgrupper och arbetar med metodutveckling, utvecklings- och utbildningsinsatser, verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring inom respektive verksamhet.

Lena Ljungkrona-Falk har lång erfarenhet som dietist inom barn-, vuxen- och allmänmedicin och har även arbetat med riktlinjer och implementeringar av nya metoder inom dessa områden. Hon vill värna det medmänskliga perspektivet och inkludera anhöriga i arbetet med livsstilsförändringar kring maten. Det kan kräva väldigt olika insatser och stöd om man har en sjukdom eller i grunden är frisk men behöver förändra sina levnadsvanor.

God förebild

Nomineringar till utmärkelsen Årets dietist har lämnats in från flera olika håll där man även lyft fram Lena Ljungkrona-Falk som en god förebild och mentor för kollegor i hela landet.

– Att bygga upp ett långsiktigt förtroende är en viktig grund, oavsett om man möter familjer som behöver stöd i kostfrågor, eller om man möter tjänstemän och politiker, säger Lena Ljungkrona-Falk.

Lena Ljungkrona-Falk har under många år arbetat för dietistens självklara plats vid kostbehandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Hennes arbete bidrog starkt till att Västra Götalandsregionen under hösten 2014 beslutade att öka dietistresurserna och fördela dem jämnare i regionen. Beslutet innebär att dietistkompetens ska finnas tillgänglig oavsett var i regionen man bor.

Överlag för få dietister

Lena Ljungkrona-Falks tålmodiga arbete bottnade i en frustration över att behovet av dietister i vården är stort och att många patienter inte får den tillgång till kompetent rådgivning kring kost och matvanor som de behöver.

– Att det råder brist på dietister är en allmän uppfattning som helt saknar grund, däremot är antalet tjänster för få. När dietisttjänsterna nu ökar kan fler få tillgång till kunskap och stöd när det gäller att förändra matvanorna för bättre hälsa, till exempel gravida med fetma eller kraftig viktuppgång, patienter med allergi och överkänslighet eller IBS (Irritabel Bowel Syndrome), och äldre med risk för undernäring.

Källa: Dietisternas Riksförbund
Foto: Kajsa Asp Jonson

 Skrevs: 20:51 den 29 mars 2015 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Butterkaka

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com