Senaste foruminläggen

Lactobaciller kan hjälpa små barn att träna upp toleransen

Lactobaciller kan hjälpa små barn att träna upp toleransen

Två italienska studier visar att mjölkersättning med lactobacillen LGG bidrar till att små barn utvecklar tolerans mot mjölk snabbare än de som får annan mjölkersättning.

I två italienska studier som publicerades 2012 och 2013 har forskare studerat toleransutvecklingen för mjölk hos små barn som är allergiska mot mjölk och som har fått mjölkersättning med lactobacillen LGG, Lactobacillus rhamnosus GG. Det är den mest dokumenterade lactobacillen som bland annat används för behandling av diarré, ges till för tidigt födda barn och säljs som probiotika i kosttillskott och livsmedel runt om i världen.

Forskarna har använt sig av en mjölkersättning som är baserad på ett hydrolysat av kasein (ett protein som finns i mjölk). I ersättningen har proteinet hydrolyserats, vilket innebär att det har slagits sönder i så små delar att de allra flesta inte reagerar på dem även om man är allergisk mot själva proteinet. Men genom att kroppen lär sig känna igen små sönderspjälkade delar av proteinet kan barnet utveckla tolerans för det.

Utvecklade tolerans snabbare

I den första studien deltog från början 80 barn som alla var yngre än ett år. Av dessa fortsatte 55 barn som hade fått konstaterad mjölkallergi. De delades in i två grupper där den ena gruppen hade 28 deltagare och den andra 27 deltagare. Båda grupperna fick hydrolysat och den ena gruppens hydrolysat innehöll även lactobacillen LGG.

Efter sex månader testades barnen och det visade sig då att 22 av 28 deltagare i den första gruppen fortfarande var allergiska mot mjölk medan andelen i gruppen som fick hydrolysat med lactobacillen LGG hade sjunkit till 11 av 27. Nästa test skedde 12 månader efter studiens start. Då var 13 av de återstående 22 deltagarna i grupp ett fortfarande allergiska mot mjölk medan det var fem av de återstående elva deltagarna i den andra gruppen.

De som hade utvecklat tolerans mot mjölk testades igen sex månader efter att de hade lämnat studien. Alla kunde då klara att äta mjölkprodukter och åt åtminstone motsvarande en kopp mjölk om dagen.

Kan förändra mönstret

Tidigare studier med andra stammar av lactobaciller har inte gett samma resultat, vilket tyder på att det är just lactobacillen LGG som ligger bakom förbättringarna.

– Våra resultat visar att en aktiv uteslutningsdiet, baserad på en ersättning med LGG, vilken behandlar symptomen av mjölkallergi och minskar tiden för att utveckla tolerans, skulle kunna vara en möjlighet att komma åt det förändrade mönstret med att mjölkallergi ser ut att hålla i sig längre, menar forskaren Roberto Berni Canani och hans forskarteam bakom studien.

I den andra studien deltog 260 barn och även den visade att kombinationen av hydrolysat och lactobacillen LGG bidrar till att små barn snabbare utvecklar tolerans mot mjölk. Även i den studien betonar forskarna att det inte går att generalisera resultaten till att gälla alla lactobaciller eller andra probiotika, utan att resultaten gäller just Lactobacillus rhamnosus GG.

Spännande nytänk

I Sverige kan läkare skriva ut flera olika sorters mjölkersättningar som kostbehandling till barn som är allergiska mot mjölk. Mjölkersättningarna klassas som Livsmedel för speciella medicinska ändamål. En av dessa, Nutramigen LGG, innehåller lactobacillen LGG, och det är den ersättningen som har använts i de italienska studierna.

Resultaten av studierna publicerades 2012 och 2013, har ni på Nutramigen sett att de har påverkat svenska läkare i vilken behandling de väljer för små barn?

– Ja, de som satt sig in i studierna gällande Nutramigen med LGG är mycket positiva och tycker att det är lovande och spännande resultat. Vårdpersonalen är viktig i arbetet med de allergiska barnen, så att de får rätt behandling och familjerna vet hur de ska göra. För dem som inte ammas är Nutramigen med LGG en innovation i den klassiska kostbehandlingen som består av att enbart eliminera mjölkproteinet från kosten. Här ges både en eliminationskost med Nutramigen samt en extra skjuts i kostbehandlingen genom att LGG är tillsatt. Nutramigen är världens mest använda kostbehandling vid mjölkallergi och kännetecknas med en gedigen bas av vetenskaplig dokumentation. Det samma gäller LGG som är den mest vetenskapligt studerade probiotikan. Man har sammanfört de två mest studerade produkterna inom respektive område för att ta ett steg längre vid kostbehandling av mjölkallergiska barn, säger Ann-Sofie Risinger som är nutritionist och affärsområdeschef på ABIGO Medical som säljer Nutramigen i Sverige.

Hon menar att studierna visar på ett spännande nytänk.
– Den konventionella behandlingen vid allergier är att man utesluter det man är allergisk mot. Här öppnar sig möjligheter för att behandla så att barnet utvecklar tolerans snabbare och kan växa ifrån sin allergi.

Vad ska man göra om man har ett litet barn som man misstänker är allergiskt mot mjölk?
– Man bör prata med BVC som kan remittera till en barnläkare. Det är viktigt att man får rätt diagnos så att man inte utesluter livsmedel i onödan. Mjölkersättningen är en kostbehandling så att barnet kan få en fullvärdig kost, vilket är mycket viktigt eftersom de små barnen växer snabbt, säger Ann-Sofie Risinger.

Om studierna:
Studien Effect of Lactobacillus GG on tolerance acquisition
in infants with cow’s milk allergy: A randomized trial
publicerades i Journal of Clinical immunology i februari 2012.
Huvudförfattare är Roberto Berni Canani, MD, PhD, Department of Pediatrics and the European Laboratory for the Investigation
of Food Induced Diseases (ELFID), University of Naples ‘‘Federico II,’’ Naples, Italy.


Roberto Berni Canani är även huvudförfattare  till den andra studien som heter Formula Selection for Management of Children with Cow's Milk Allergy Influences the Rate of Acquisition of Tolerance: A Prospective Multicenter Study. Studien publicerades i The Journal of pediatrics i september 2013.

I Livsmedelsverkets  ”Råd om mat för barn 0-5 år - vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar och kunskapsöversikter” kan du läsa om Livsmedelsverket sammanställning om lactobaciller i kost (se sidan 185-223)

Foto: Shutterstock (babyn på bilden har inget samband med studierna)
 Skrevs: 19:49 den 26 augusti 2015 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Jordärtskockspuré

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com