Senaste foruminläggen

Ny forskning om utveckling av allergiska sjukdomar

Ny forskning om utveckling av allergiska sjukdomar

Allergisk sensibilisering, att man bildar antikroppar mot ämnen som egentligen är ofarliga för kroppen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar.
– Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

Bland barn, ungdomar och unga vuxna är allergisk sensibilisering den viktigaste riskfaktorn för astma och hösnuva. Endast ett fåtal studier har tidigare beskrivit förekomsten, insjuknandet och tillfrisknandet från allergisk sensibilisering i stora befolkningsurval.

Katja Warms studier visar att utöver ung ålder är sensibilisering starkt associerat till ärftlighet för allergier men också att växa upp och leva i stadsmiljö.

– Effekten av miljöfaktorer verkar vara mest betydelsefull i barndomen, säger Katja Warm.

Förekomsten av sensibilisering mot pollen och pälsdjur har ökat i befolkningen sedan 1990-talet och fram till nu. Det kan leda till att andelen med allergiska sjukdomar som luftvägssjukdomar fortsätter att öka också i framtiden.

– Det är dock viktigt att poängtera att sensibiliseringen i sig inte alltid innebär att man är sjuk i den meningen att man har allergiska symptom eller astma, säger Katja Warm.

I sin avhandling  beskriver hon också sambandet mellan allergisk sensibilisering och astma samt rinit, inflammation i näsans slemhinnor. Detta samband är starkast mellan allergisk sensibilisering och rinit, framför allt bland unga vuxna.

Avhandlingen baseras på data från forskningsverksamheten OLIN-studierna med data från flera stora befolkningsundersökningar bland både barn, ungdomar och vuxna.

Fredagen den 6 november försvarar Katja Warm, på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis. Svensk titel: Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit.

Här kan du läsa avhandlingen.

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. Det är en epidemiologisk forskningsverksamhet med fokus på astma, allergi, kronisk bronkit och KOL. Sedan starten 1985 har OLIN-studierna utvecklats från ett forskningsprojekt till en omfattande forskningsverksamhet med flera forskningslinjer.

I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Norrbottens läns landsting, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Dessutom samarbetar de med forskare och forskargrupper från Europa, USA, Australien, Nya Zeeland och Vietnam. Läs mer om Olin-studierna på deras hemsida.

Källor: Umeå universitet och Norrbottens läns landstingSkrevs: 20:21 den 1 november 2015 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Hajmal med kokosmjölk

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com