Senaste foruminläggen

Skolbarn med matallergier undviker baslivsmedel i onödan

Skolbarn med matallergier undviker baslivsmedel i onödan

En studie vid Umeå universitet visar att det är åtta gånger vanligare att skolbarnen har en rapporterad än en faktisk allergi. Det innebär att de i många fall undviker baslivsmedel i onödan.

– De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort och därför är det viktigt att återkommande utvärdera om barnets misstänkta eller konstaterade allergi läkt ut, förklarar Anna Winberg, som är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap och författare av avhandlingen. Förutom sina doktorandstudier arbetar hon som barnläkare på Barn-och Ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus.

– Föräldrar kan ha fått rådet att utesluta ett livsmedel på grund av misstänkt överkänslighet hos barnet under det första levnadsåret. Men de fortsätter ofta med eliminationsdieten tills barnet är mellanstadieåldern, utan att ”matallergin” utvärderas. Många skolbarn står därför på eliminationsdiet fast de inte längre behöver, vilket kan ge näringsmässiga konsekvenser.

I studien ingick alla skolbarn i årkurs 1 och 2, i Luleå, Piteå och Kiruna kommuner. Den visade att matallergi i själva verket var ovanlig bland barn som helt undvek baslivsmedel på grund av en upplevd överkänslighet. Studien visade bland annat att:

Exakta data kring förekomst av matallergier i Sverige saknas men tros drabba omkring 5-8 procent av barn och 3-5 procent av vuxna. Yngre barn med matallergi är oftast allergiska mot baslivsmedel, framför allt mjölk. Äldre barn och vuxna är oftare allergiska mot nötter, fisk och skaldjur. Det är sedan tidigare känt att majoriteten av barn som är allergiska mot baslivsmedel växer ifrån sin allergi och att utläkning oftast sker innan skolåldern.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg.

I studien undersöktes även biomarkörer i blod- och avföringsprover i samband med allergitesten, även kallade matprovokationer. Några av de analyserade biomarkörerna visade lovande resultat som möjliga, framtida prognostiska markörer för födoämnesallergi. Dessa resultat behöver dock valideras med ytterligare studier.

Om studien:
Studien var ett gemensamt projekt mellan OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) och Umeå Universitet. 2006 bjöds alla barn i årskurs 1 och 2 i Luleå, Kiruna och Piteå in till studien, som omfattade en föräldrabesvarad enkät med frågor om astma, rinit, eksem och födoämnesöverkänslighet. 2585 barn (96%) deltog. När barnen var 11-12 år, gjordes en uppföljning med samma metoder samt mätning av BMI. Deltagandet var lika högt vid uppföljningen 2010. Barn med upplevd allergi mot baslivsmedel bjöds in till klinisk undersökning och provtagning. De barn som bedömdes ha en pågående allergi undersöktes vidare med en dubbelblind matprovokation.

Här kan du läsa en sammanfattning av avhandlingen.

Källa och bild: Umeå universitet

 Skrevs: 14:18 den 22 februari 2016 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Grönkåls- och spenatpaj, glutenfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com