Senaste foruminläggen

Dålig kunskap om allergener på restauranger

Dålig kunskap om allergener på restauranger

Sedan ett år tillbaks måste restauranger, butiker och caféer upplysa kunderna om maten innehåller ämnen som kan vara farliga för allergiker. Men det är många verksamheter som inte följer den nya förordningen, konstaterar Miljösamverkan Sydost i en kartläggning i Gotland och Kalmar län.

Miljösamverkan Sydost har kontrollerat livsmedelsinformation i samtliga 13 kommuner i Kalmar och Gotlands län. Sammanlagt kontrollerades 250 produkter och maträtter i 205 verksamheter.

Sex av tio har avvikelser

Av de totalt 205 verksamheter som undersöktes i länet hade 60 procent en eller flera avvikelser. 41 procent av de produkter som kontrollerades hade en eller fler avvikelser.

Den vanligaste avvikelsen var att allergiframkallande ämnen inte angavs på rätt sätt. Övriga brister var bland annat bristfälliga ingrediensförteckningar på förpackningar samt att nettokvantitet, mängdangivelse och beteckning saknades.

Flera verksamheter uppvisade också brister i skyldigheten att informera kunden på plats om allergener. I många fall gavs informationen om allergener först efter förfrågan, vilket inte är
tillräckligt enligt den gällande lagstiftningen. Många företag kände heller inte till vilka allergener som alltid ska anges.

För förpackade livsmedel var verksamheterna överlag bra på att ange bäst före-datum, kontaktuppgifter och förvaringsanvisningar. Märkningens text var också i de flesta fallen väl synlig, läsbar och tillräckligt stor.

Även för livsmedel som inte var färdigförpackade var företagarna bra på att ange information och livsmedlets beteckning, alltså vad det är de serverar. I de flesta fallen stämde också de allergener som företagaren angett att produkten ska innehålla överens med de recept och ingredienser som använts.

Tydligt behov av ökad kunskap

– Undersökningen pekar tydligt på behovet av ökad kunskap. En viktig del av de inspektioner som har gjorts har varit att informera företagare om de regler som finns om livsmedelsinformation. Bara det tror vi har gett resultat och förbättrat kunskapen hos de företagare som besökts, säger Anna Johansson, som är projektledare på Miljösamverkan Sydost.

Med livsmedelsinformation menas både märkning på förpackade livsmedel och muntlig information till konsumenten vid försäljning av oförpackade livsmedel. Livsmedelsinformationen ger bland annat upplysningar om vilka ingredienser som ingår och hur livsmedlet bör hanteras. För en allergiker kan informationen vara livsviktig.  
Det är Informationsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 som reglerar livsmedelsinformationen. Informationsförordningen började gälla i december 2014.

Miljösamverkan Sydost är ett samarbetsprojekt mellan miljöförvaltningarna i Kalmar och Gotlands län, Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län samt Regionförbundet i Kalmar län. Läs mer på deras hemsida.

Källa: Regionförbundet i Kalmar län
Foto: IBL

Här kan du läsa mer om informationsförordningen och de 14 allegenerna.
 Skrevs: 15:59 den 6 mars 2016 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Bläckfiskpasta med räkor och musslor, 4 portioner

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com