Senaste foruminläggen

Stor del av ohälsa kan påverkas

Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, visar den senaste nationella folkhälsoenkäten. Men en stor del av ohälsan går att påverka, menar Statens folkhälsoinstitut.

En stor grupp människor i samhället har olika typer av funktionsnedsättningar som påverkar deras liv. Gränsen mellan vem som har en funktionsnedsättning och inte varierar på vilken definition som används.

I Folkhälsoinstitutets senaste nationella folkhälsoenkät beräknas cirka en femtedel av befolkningen i åldern 16 – 84 år, eller närmare 1,5 miljoner, ha någon form av funktionsnedsättning. Hit räknas bland annat allergi, psykiska funktionsnedsättningar, rörelsehinder och nedsatt syn eller hörsel.

Ohälsan vanligare än den behöver vara

I många fall finns ett självklart samband mellan en funktionsnedsättning och dålig hälsa. Men bilden som träder fram är att gruppens ohälsa är vanligare än den skulle behöva vara. Nästan genomgående var ohälsan störst bland personer med rörelsehinder.

Går att förbättra

Risken för dålig hälsa minskar med runt en tredjedel när kontroll görs för ålder, utbildningsnivå, saknar kontantmarginal, stillasittande fritid, kraftig övervikt och socialt deltagande. Med andra ord är det möjligt att förbättra hälsan i gruppen.

– Öka det sociala deltagandet, minska kraftig övervikt, öka den fysiska aktiviteten, förbättra de ekonomiska förutsättningarna och minska diskrimineringen, det är vägar för att förbättra hälsan bland personer med funktionsnedsättning, säger Ylva Arnhof som lett regeringsuppdraget.

Fakta:
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.

Källa: pressmeddelande från Statens folkhälsoinstitutSkrevs: 09:08 den 10 mars 2008 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Chokladmousse

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com