Senaste foruminläggen

Allergirond kan underlätta för barn med allergi

Allergirond kan underlätta för barn med allergi

Astma och allergi är vanligt bland skolbarn. I en skolklass med 30 barn har i snitt tre barn astma, fyra allergisk snuva och två har matallergi. Många föräldrar känner stor oro inför skolstarten och många skolor är osäkra på hur de bäst tar emot elever med allergi. Här kan allergironder vara ett stöd.

Sedan 2003 har antalet barn med läkardiagnosticerad astma ökat med 50 procent (från sex till nio procent). En rapport från Socialstyrelsen visar också att allergierna bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013). Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete.

Socialstyrelsens rapport visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat sjukfrånvaro, prestationer och elevernas skolresultat.

– Vi vet av erfarenhet att många frågor uppstår i samband med skolstart när barn med någon allergisk sjukdom ska tas emot. Anpassningar av innemiljön och verksamheten kan behöva göras, och allergironden hjälper skolan att upptäcka och åtgärda allergirisker, säger Maritha Sedvallson, som är förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Checklista som stöd för skolor

Därför har Astma- och Allergiförbundet tagit fram allergironden.se som stöd till förskolor och skolor för att underlätta arbetet med att hitta allergirisker. Allergironden är en checklista som ska underlätta för skolor och förskolor att arbeta förebyggande med sin arbetsmiljö. Hemsidan allergironden.se innehåller avsnitt med praktiska tips och råd inom flera olika områden: inredning och material, ventilation och fukt, städning, kemiska produkter och dofter, rökning, växter, pälsdjur och mat. Ronden kan laddas ner utan kostnad av skolor. På sidan kan även de skolor som har gjort allergironden registrera sig, vilket kan vara ett stöd för de föräldrar som vill se vilka skolor som verkligen gör allergironder.

Källa och bild: Astma- och AllergiförbundetSkrevs: 21:06 den 28 augusti 2016 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Morotsbullar

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com