Senaste foruminläggen

Mångfald i tarmen kan ge skydd mot allergi och astma

Mångfald i tarmen kan ge skydd mot allergi och astma

Barn som får astma och allergi i barndomen har redan som spädbarn förändrat immunsvar mot bakterier i tarmen. Fynden från en ny studie från Linköpings universitet pekar även på att mammans immunförsvar kan spela en roll för utveckling av astma och allergi hos barnet.

– Fynden stärker vår bild av att tarmfloran tidigt i livet spelar en roll vid utvecklingen av allergiska symtom. Vi tror att en mångfald bland bakterierna bidrar till att stärka immunförsvaret i slemhinnorna. I vår nya studie såg vi skillnader i immunsvaret mot tarmbakterier hos barn som senare utvecklade allergiska symtom, säger Maria Jenmalm som är professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien.

Antikroppar bildar barriär

Forskarna intresserade sig särskilt för hur immunförsvaret i slemhinnorna ser ut mot olika bakterier. Slemhinnorna, som finns i andningsvägarna och magtarmsystemet, kommer i kontakt med mängder av bakterier och virus. Här finns IgA-antikroppar, som är specialanpassade för att finnas i slemhinnorna. De fungerar som en slags barriär som binder till mikroorganismer som de känner igen och hindrar dem från att ta sig in i kroppen.

Sämre barriärfunktion hos allergiska barn

I den nya studien analyserade forskarna avföringsprover som samlats in från spädbarn vid en månads ålder och sedan igen vid tolv månaders ålder. Det första året i livet påverkar i hög grad hur immunförsvaret senare i livet kommer att reagera i möten med bakterier, virus och allergiframkallande ämnen. Tarmbakterierna i proverna sorterades beroende på om de hade IgA bundet till sig eller inte.

– Vi såg att barnen som senare fick allergi hade en lägre andel IgA-antikroppar bundet till tarmbakterier vid tolv månaders ålder än de friska barnen. Skillnaden kan tyda på att allergiska barn har en sämre barriärfunktion i sina slemhinnor. Det var särskilt uttalat hos dem som utvecklade astma under de sju första levnadsåren, säger Maria Jenmalm.

Mammans immunsvar kan spela roll

Forskarna tittade på sammansättningen av bakterierna som fanns i avföringen och använde bioinformatiska verktyg för att studera skillnader i IgA-antikroppar mot tarmbakterier mellan friska och allergiska barn.

– Vi hittade stora skillnader i vilken typ av bakterier som immunförsvaret hos barnen i de båda grupperna reagerade mot. Intressant nog skilde det sig tydligt redan vid en månads ålder. Det förvånade oss, eftersom IgA-antikropparna hos barn i den åldern till stor del kommer från mamman genom bröstmjölken. Så det verkar som att mammans immunsvar och antikropparna som barnet får via bröstmjölken kan vara kopplade till allergiutveckling och det vill vi undersöka vidare, säger Maria Jenmalm.

Maria Jenmalm har lett studien tillsammans med Alex Mira vid Center for Advanced Research in Public Health i Valencia, Spanien. Forskningen har finansierats med stöd av bland annat Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och spanska MINECO.

Studien heter Aberrant IgA responses to the gut microbiota during infancy precede asthma and allergy development. Bakom den står Majda Dzidic, Thomas R. Abrahamsson, Alejandro Artacho, Bengt Björkstén, Maria Carmen Collado, Alex Mira, Maria C. Jenmalm, (2016). Studien publicerades i Journal of Allergy and Clinical Immunology, online den13 augusti 2016.

På bilden ser du hur forskare vid Linköpings universitet undersöker hur bakteriefloran i tarmen påverkar risken att barn får allergi och astma. Foto: Thor Balkhed

Källa: Linköpings universitetSkrevs: 22:16 den 23 oktober 2016 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Hamburgerbröd, glutenfria

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com