Senaste foruminläggen

För tidig födelse ökar risken för astma

För tidig födelse ökar risken för astma

Varje år föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Barn som föds för tidigt riskerar att drabbas av lungsjukdomar som kan medföra ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Per Thunqvists forskning är hoppingivande eftersom den är ett viktigt steg mot att förstå varför en del barn utvecklar astmasymptom, säger Kristina Sparreljung som är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Per Thunqvists forskning inkluderar bland annat den stora Bamsestudien, som omfattar 4 000 barn födda 1994–1996. Undersökningar av lungfunktionen har genomförts under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder, och visar att för tidigt födda barn löper ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom. Även barn födda endast några veckor för tidigt har vid 16 års ålder fortfarande nedsatt lungfunktion.

– Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigt lyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är det lättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist, som är specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.

För att undersöka om sambanden kvarstår även i vuxen ålder genomför forskarna nu med stöd av Hjärt-Lungfonden en ny uppföljande studie där deltagarna hunnit bli 22–24 år gamla.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning med målet att ökar förståelsen för hur astma uppkommer, förbättra diagnostiken, utveckla livsstilsråd och nya behandlingar som förbättrar livet för de drabbade.

Du kan läsa mer om forskningsstudien på Södersjukhusets hemsida och om Hjärt-Lungfonden på deras hemsida.

Fakta:
Astma är en sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.
Vanliga symptom är återkommande perioder av hosta, väsande och pipande andning, tryckkänsla över bröstet, andnöd samt ångest i samband med anfallen. Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma.

På bilden ser du Per Thunqvist som är specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.
Källa och bild: Hjärt-LungfondenSkrevs: 15:16 den 7 maj 2017 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Mustiga rågbullar, 24 st

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com