Senaste foruminläggen

De jobbar för ett tobaksfritt samhälle

De jobbar för ett tobaksfritt samhälle

Den 31 maj är det World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen, som grundats av Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige startade nyligen Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation kampanjen Tobaksfria barn. Målet är att förbjuda exponering av tobak i butik – vilket får stöd av svenska ungdomar.

En ny undersökning visar att fyra av fem ungdomar vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation går nu samman i kampanjen Tobaksfria barn och uppmanar riksdagen att genomföra lagändringen för att skydda barn och unga.

– Om vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt fortsätter att ha den bästa platsen i butiken. Exponeringsförbud innebär att alla tobaksprodukter placeras i stängda skåp utom synhåll för kunderna. Det är en enkel åtgärd som skyddar framtida generationer mot tobakens allvarliga hälsokonsekvenser, säger Kristina Sparreljung som är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fyra av fem ungdomar är för exponeringsförbud

Det finns ett starkt stöd för förslaget om exponeringsförbud i butik som presenterades av Tobaksdirektivsutredningen i fjol. En undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, visar att fyra av fem ungdomar mellan 15 och 18 år är för ett exponeringsförbud. Bland de unga som själva röker stödjer två tredjedelar förslaget. En dryg majoritet av unga tror att synliga cigarettpaket i butiker får ungdomar att röka mer. Ser man till samhället i stort, så finns även där ett starkt stöd för förslaget. Hela 62 procent av den svenska befolkningen och sju av tio remissinstanser, som tagit ställning i frågan, ställer sig bakom ett exponeringsförbud.

Dags att visa handlingskraft

Det är vetenskapligt bevisat att exponering av tobak lockar unga till rökning. Många länder har redan infört exponeringsförbud för att skydda barn och unga. Storbritannien, Irland, Australien och Kanada, våra grannländer Norge och Finland, men även Ryssland och Thailand är några av de länder som redan nu infört regleringen.

– Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har politikerna varit passiva i tobaksregleringen trots att detta är vår viktigaste folkhälsofråga. Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning, så ska det inte behöva se ut i framtiden. Det är dags att vår politiker visar handlingskraft och skyddar våra barn och unga, säger Ulrika Årehed Kågström som är generalsekreterare för Cancerfonden.

Arbetar för ett tobaksfritt samhälle

Den 31 maj är det World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen. Årets globala tema är att tobaken hotar hållbar utveckling. Temat visar hur medvetandet om tobakens påverkan på vårt samhälle nu snabbt växer. Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta arbetar för ett tobaksfritt samhälle. De har ställt samman FN:s globala mål för det fortsatta arbetet för hållbar utveckling som gäller fram till 2030 för alla världens länder och deras samband med tobaksproduktion, tobakskonsumtion och folkhälsopolitik.

Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda och långsiktigt hållbara livsvillkor för alla människor. Tobaksfakta ser tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen som ett allvarligt hinder för att lyckas med det. På Tobaksfaktas hemsida kan du läsa om de 17 hållbarhetsmålen och kopplingen till tobak.

Mer om rökning
Nästan en miljard människor i världen röker varje dag; omkring 80 procent av dem lever i låg- och medelinkomstländer. Mer än sex miljoner människor dör av tobaksbruk varje år; flertalet i sina mest produktiva levnadsår, vid 30-69 års ålder.

Överbelastade hälso- och sjukvårdssystem i alla länder vårdar redan ett oräkneligt antal människor som insjuknat i cancer, stroke, emfysem och en mängd andra icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD:s) som orsakats av tobak.
De sjukdomar som orsakas av tobaksbruket medför höga kostnader för produktionsbortfall för samhällsekonomin, på grund av sjukdomar och förtida dödsfall bland människor i arbetsför ålder. Detta slår särskilt hårt i utvecklingsländer med stor befolkning, eftersom bruket av tobak är stort och ökar i dessa områden.

Även i Sverige är tobaken den största enskilda orsaken till förebyggbar sjukdom och död. Under åren 2010-2012 uppskattas tobaksrökning ha dödat 12 000 personer per år i Sverige. Under samma period insjuknade 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar.

Källor: Hjärt-Lungfonden, Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot tobak

Bilden är från Världshälsoorganisationens tema för World No Tobacco Day 2017.Skrevs: 20:44 den 28 maj 2017 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Het örtkyckling

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com