Senaste foruminläggen

Dags för allergistudier i Västerbotten

Dags för allergistudier i Västerbotten

Sedan 2016 erbjuds alla blivande barnfamiljer i Västerbotten att vara med i studien Northpop där man undersöker risk- och friskfaktorer. Nu när de första barnen är ett och ett halvt år gamla är det dags för en kontroll som kan bidra till viktig forskning för att förebygga att allergier utvecklas.

– I den här åldern debuterar ofta allergier. Vi ska därför mäta om barnet har antikroppar i blodet mot allergiframkallande ämnen, säger docent Christina West som är huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i projektet och även medicinskt ansvarig barnläkare i Västerbotten för barn och ungdomar med allergiska sjukdomar.

Målet är att utveckla förebyggande metoder

Svaret i blodprovet bedöms sedan i relation till de allergiska symtom som barnet har. Vissa barn som har allergi-antikroppar i blodet utvecklar ändå ingen allergi, utan kroppens immunsystem tycks istället lära sig att tåla de ämnen som antikropparna har bildats mot.

– Intressant nog verkar den bakteriella sammansättningen i magtarmkanalen ha stor betydelse för om kroppen ska lära sig att tåla mat och ämnen i luften som exempelvis pollen. Den verkar även kunna kopplas till risken att drabbas av moderna livsstilssjukdomar som övervikt och fetma. Målet är att utveckla förebyggande metoder så att barnen inte insjuknar, säger Christina West.

Alla får vara med

Alla Västerbottens blivande barnfamiljer erbjuds att delta i projektet Northpop, från ultraljudsundersökningen i början på graviditeten fram till dess att barnet fyller sju år. I studien, som startade 2016, undersöks risk- och friskfaktorer både genom provtagning och genom att föräldrarna svarar på frågor om levnadsvanor, miljö och om barnens hälsa. Andra riskfaktorer som studeras är brist på D-vitamin, jod eller folsyra under graviditeten.

Ger underlag till förebyggande forskning

Projektet syftar till att ge underlag till medicinsk forskning kring hur man ska kunna förebygga sjukdomar som astma, allergier, fetma och ADHD.

– Det är ett spännande projekt som ger unika forskningsmöjligheter. Vi märker en stor entusiasm hos de deltagande familjerna och även hos vårdpersonal och forskare. Antalet familjer i studien fortsätter att växa. Vårt mål är 10 000 familjer, säger professor Magnus Domellöf som är barnläkare och huvudansvarig för projektet.

Projektet Northpop drivs gemensamt av forskare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Deltagandet är frivilligt och sedan starten 2016 har 1600 familjer gått med i Northpop.
Läs mer om studien på Northpops hemsida.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda.

Källa: Umeå universitet
Foto: IBL (bilden är tagen i ett annat sammanhang)Skrevs: 21:45 den 25 mars 2018 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Örtagårdssås

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com