Senaste foruminläggen

Fler behöver få hjälp att sluta röka, menar patientorganisationer

Fler behöver få hjälp att sluta röka, menar patientorganisationer

Vid den internationella dagen mot tobak, World No Tobacco Day, 31 maj, menar Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung att fler behöver få hjälp att skuta röka. Rökstopp är viktiga delar av behandlingen av både astma och KOL, men ny statistik visar att andelen rökare i just dessa grupper är högre än i övriga befolkningen.

Tobaksrökning orsakar omkring 12 000 dödsfall per år i Sverige och varje år insjuknar 100 000 personer i Sverige i rökrelaterade sjukdomar.

Det vetenskapliga stödet för att det medför stora hälsofördelar att sluta röka är stort. Rökstopp är också en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Genom att sluta röka kan många förbättra sin livskvalitet, men studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka. De erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

Fler med astma och KOL röker

Luftvägsregistrets årsrapport för 2017 visar att 36 procent av KOL-patienter röker fortfarande, motsvarande siffra för astmapatienter är 15 procent. Siffrorna baseras på närmare 160 000 patienter som är registrerade i registret. Det kan jämföras med andelen dagligrökare bland den övriga befolkningen som är cirka 9 procent och andelen personer som röker någon gång ibland som är 20 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Mer stöd för att sluta röka behövs

Stöd och hjälp för att sluta röka är central i vården av både astma- och KOL-patienter och en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att få kontroll på sin sjukdom. Trots det har 30 procent av specialutbildade astma/KOL-sjuksköterskor inte tillgång till utbildad personal för rökavvänjning vid sin enhet, enligt en enkätundersökning under ASTA-dagarna 2018.

– En av de enskilt viktigaste uppgifterna för sjukvården är att stärka, stötta och hjälpa dessa patienter att sluta röka. Det är av största vikt att även dessa grupper har tillgång till det övriga samhället och där spelar även andras rökning en stor roll. Dessutom visar undersökningar att rökfria offentliga miljöer ökar möjligheten för rökare, med eller utan astma och KOL, att klara av att sluta röka, säger Maritha Sedvallson som är ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

– Det viktigaste vi kan göra är att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar. Det skulle minska både lidande för den enskilde patienten och minska omfattande kostnader för sjukvården. Därför måste vi vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns, säger Inger Ros som är förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Om Luftvägsregistret
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma- och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet, som i mötet med patienten. Här kan du läsa årsrapporten för 2017.

Om ASTA
ASTA är en specialistsektion för astma-, allergi- och KOL- sjuksköterskor inom Svensk sjuksköterskeförening. Föreningen har cirka 600 medlemmar som verkar inom en rad olika arbetsområden och specialiteter, till exempel barn lung-allergi, vuxen lung-allergi, ÖNH och primärvård, samt arbetar som allergikonsulenter. Läs mer på www.swenurse.se

Källa och bild: Astma- och Allergiförbundet
 Skrevs: 20:26 den 31 maj 2018 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Pumpakaka

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com